Зола та її утилізація – на нашу думку, складна, проте потрібна і перспективна.

Знову ж таки ми наголошуємо, що біоенергетика є сталим сектором, а значить важливо зробити цикл використання біомаси замкненим. Грамонта утилізація золи з котельних на біомасі є важливим елементом циркулярної економіки та фактором, який забезпечує сталість і відповідає принципам Європейського зеленого курсу.

Пропонуємо ознайомитися з матеріалами експертів UABIO щодо цієї теми на платформі SAF.

На сьогодні ми маємо брак практик корисного застосування золи. Проте з розвитком ВДЕ, а значить і зростанням кількості котелень на біомасі, це питання поставатиме все гостріше.

Що потрібно?

Важливе повернення поживних елементів, що містяться в золі, до кола їх природного обігу для засвоєння іншими рослинами. Те, що з тих чи інших причин неможливо використати в сільському чи лісовому господарстві, має бути корисно утилізоване в інших галузях промисловості.

Сфери застосування золи

Основними сферами застосування золи від спалювання біомаси у різних країнах є сільське та лісове господарство (використання як добрива), а також будівельна промисловість (як домішка для підвищення вмісту магнію, замінник піску). Радимо ознайомитися з таблицею.

Зола біомаси в Україні першочергово є місцевим добривом, тому має бути використана там, де утворилась. Проте основна її кількість утворюється в промисловості та тепловій енергетиці, і ланцюжок, що має привести її назад в коло природного кругообігу речовин, стає розірваним.

Як замкнути коло?

Розширити сфери використання золи як добрива. Проте це ускладнюється необхідністю державної реєстрації всіх препаратів, що використовуються в сільському господарстві, за досить складною та довготривалою (не менше 3 років) процедурою. У разі непідтвердження біологічної ефективності нового препарату, порівняно з наявними, він може бути знятий із подальших державних випробувань.

Таким чином, на відміну від європейських країн, де її використання законодавчо врегульоване у сільському господарстві та лісовій галузі, в Україні зола конкурує з мінеральними добривами. В будівельній галузі вона також не може використовуватися, оскільки відповідні стандарти передбачають застосування лише золи від спалювання вугілля на ТЕС як компонента цементних сумішей, бетонів та матеріалів для дорожнього покриття.

Що ми пропонуємо?

  1. Стандартизація золи біомаси як добрива. Визначення критеріїв якості та походження золи для відокремлення тієї, що не може бути використана як добриво.
  2. Внесення стандартизованої золи до «Переліку агрохімікатів, дозволених до ввезення на митну територію України, виробництва, торгівлі, застосування та рекламування без їх державної реєстрації».
  3. Обґрунтування найбільш раціональних способів утилізації в інших галузях промисловості тієї золи, що не відповідає вимогам її використання в сільському господарстві.
  4. Дослідження можливості використання золи різних видів біомаси у органічному виробництві.
  5. Дослідження та розвиток технологій покращення споживчих якостей та проведення польових досліджень ефективності золи біомаси як добрива. Розробка різних видів добрив на основі золи біомаси під різні типи ґрунту та різні види сільськогосподарських культур та рекомендацій щодо їх застосування.
  6. Підвищення обізнаності серед потенційних груп споживачів про можливості та технології застосування золи біомаси як добрива з підтвердженою ефективністю. Популяризація успішного досвіду агровиробників як України, так і інших країн.
  7. Подальша гармонізація норм України з ЄС щодо виробництва добрив та їх застосування.

Джерело: статтяна платформі SAF “Утилізація золи від котельних на біомасі – проблематика”: https://saf.org.ua/news/1361/.


Нагадаємо, що UABIO є партнером платформи сталого агробізнесу SAF від Європейського банку реконструкції та розвитку.