АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ ТПВ ТА ПРОЕКТІВ ЗБОРУ БІОГАЗУ НА ПОЛІГОНАХ ТПВ НА ПРИКЛАДІ ІСНУЮЧИХ ВАРІАНТІВ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ВІДХОДАМИ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Автор: Юрій Матвєєв, Інститут технічної теплофізики НАН України, пров. наук. співр., к.ф.м.н.
Біоенергетична Асоціація України, член експертної ради
© 2021, ГО «Український центр європейської політики» 

Документ створено в межах ініціативи «Впровадження європейських практик в управлінні ТПВ», що виконує ГО «Український центр європейської політики» у партнерстві з ГО «Центр громадських та медійних ініціатив» в рамках Глобального проєкту «Підтримка ініціативи з експорту технологій захисту довкілля», що впроваджується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH на замовлення Уряду Німеччини.

Зміст аналітичної роботи

Вступ
Види біологічного оброблення ТПВ

 • Компостування відходів зелених насаджень і харчових відходів
 • Біологічна стабілізація змішаних побутових відходів
 • Механіко-біологічне оброблення (МБО) відходів, що здатні до
 • біологічного розкладання, з виробництвом біогазу
 • Механіко-біологічне оброблення (МБО) відходів з виробництвом
 • альтернативного палива
 • Збір та утилізація біогазу на існуючих полігонах ТПВ

Розвиток біологічного оброблення в Україні
Регіональний план управління відходами у Полтавської області

 • Кластерна структура керування відходами
 • Припущення до обсягу та складу ТПВ

Техніко-економічне обґрунтування

 • Тариф на поводження з ТПВ
 • МБО з виробництвом біогазу
 • Виробництво альтернативного палива
 • Компостування
 • Збір і утилізація біогазу на існуючих полігонах

Загальні рекомендації для забезпечення
впровадження біологічного оброблення відходів в Україні