Міжнародне енергетичне агентство (IEA) в актуальному аналітичному звіті World Energy Outlook 2021 розглянуло кілька сценаріїв розвитку світової енергетики: 

 • APS – сценарій оголошених планів (Announced Pledges Scenario);
 • STEPS – заявлений сценарій політик (Stated Policies Scenario);
 • NZE – сценарій нульових викидів до 2050 року (Net Zero Emissions by 2050 Scenario). 

Пропонуємо розглянути погляди IEA на розвиток біогазу і біометану

Кожна частина світу має значні можливості для виробництва біогазу та біометану, проте останнім часом вони не мають широкої політичної підтримки у світі, на відміну від водню.  

Причини недостатньої політичної уваги до біометану

 1. Відносно висока початкова вартість біогазових установок і проблеми безперервного обслуговування розсереджених і дрібних біогазових установок (БГУ) уповільнили розвиток цього стратегічного напряму.
 2. Є проблеми з вартістю та доступністю біометану, а також необхідно подолати низку неекономічних бар’єрів, зокрема пошук відповідних обсягів сировини стабільної якості. Тим не менш, глобальний потенціал є значним.

Експертна оцінка потенціалу сталої сировини показує, що близько 25 ЕДж біометану можна було б отримати в усьому світі, а також отримати ще 7 ЕДж біометану від газифікації біомаси. За цін на природний газ, як є сьогодні, близько чверті цього потенціалу є конкурентоспроможним за вартістю.

Близько 70% виробленого сьогодні біогазу використовується для виробництва електроенергії та тепла, 20% – для цілей приготування їжі, а з інших 10% виробляється біометан.

Понад половина біогазу виробляється наразі в Азії, яка також має найбільший потенціал зростання з огляду на доступність значних обсягів органічної сировини, таких як рослинні рештки та органічна частина побутових відходів.

Пропонуємо ознайомитися з діаграмою з прогнозним виробництвом біогазу/його використанням у 2020 та 2030 роках.

Біогазові проєкти не тільки допомагають зменшити викиди парникових газів, але й сприяють розвитку сільських територій та створенню робочих місць на місцях.

Огляд сценаріїв

До 2030 року

Виробництво біогазу стрімко зростає, але це все ще становитиме невелику частку попиту на газ у 2030. У сценарії NZE біометан задовольняє 2% попиту на газ у 2030 році.

 • До 2030 року в межах сценарію STEPS, особливо у Китаї, Європі, Індії та США виробництво біогазу збільшиться майже вдвічі. Близько 20% виробництва біогазу у 2030 році буде перероблено у біометан, який здебільшого використовуватиметься у промисловості та на транспорті.
 • У сценарії APS споживання біогазу зросте до 4 ЕДж у 2030 році, оскільки країни, які прагнуть досягнути нульових викидів розширюватимуть субсидії та впроваджуватимуть більш амбітні цілі щодо змішування біометану з природним газом. Темпи зростання залежатимуть від підвищення конкурентоспроможності біометану, розробки схем сертифікації низьковуглецевих газів, зобов’язань щодо змішування та забезпечення пріоритетного доступу до газової інфраструктури.
 • У сценарії NZE потреба забезпечення загального доступу до чистого приготування їжі до 2030 року дасть поштовх розвитку біогазу в економіках, що розвиваються.

Після 2030 року

 • Після 2030 року у сценарії STEPS споживання біометану продовжить зростати і досягне 5 ЕДж та 3% світового попиту на газ до 2050 року.
 • У APS біогаз становитиме близько ЕДж і понад 5% світового попиту на газ. У Європі використання біометану значно розшириться у галузях, де скорочення викидів буде особливо складним.
 • У NZE частка біометану зросте, у певних регіонах відсоток змішування досягне 20-40%. Тим не менш, лише одна чверть загального потенціалу сталого розвитку буде досягнута; значна частина залишається надто дорогою для розробки, а біогаз та біометан конкуруватимуть за підтримку з іншими видами біоенергії.

Джерело: World Energy Outlook 2021. International Energy Agency. 2021.