Загальна частка ВДЕ у загальному кінцевому споживанні енергії у секторах електроенергетики, транспорті та теплоенергетики становить 37%, при цьому біоенергетика займає 26% .

Вклад біоенергетики та ВДЕ у секторах виробництва електроенергії, транспорті та теплоенергетиці та загальне кінцеве енергоспоживання у 2019 р.

Електроенергетика

Виробництво електроенергії з ВДЕ у Данії суттєво зросло, особливо беручи до уваги той факт, що країна не має великих можливостей розвитку гідроенергетики. Зараз енергія вітру становить близько 45% споживання електроенергії в Данії. Суттєва також і частка електроенергії з біомаси – 17% (в основному виробляється на ТЕЦ).

Виробництво електричної енергії у Данії

Теплоенергетика

Забезпечення Данії тепловою енергією на 38% відбувається за рахунок використання викопного палива (природний газ, нафта та невелика частка вугілля в промисловості), на 45% — на розподіленому теплі (яке частково є викопним, частково відновлюваним) і на 16% – за рахунок прямого використання біомаси.

Споживання палива та теплової енергії у Данії

Централізоване опалення у Данії посідає чільне місце. Теплова енергія, вироблена та продана ТЕЦ та котельними, становила 45% усієї теплової енергії у 2019 році, з яких 60% було вироблено з біомаси. Частка біомаси у централізованому опаленні постійно зростала протягом останніх десятиліть при переході з вугілля та природного газу на біомасу.

Транспорт

Дизельне паливо – основне паливо для транспорту у Данії, і його споживання донедавна фактично зростало. З 2010 по 2012 рік відбулося значне зростання біопалива, але після 2012 року воно стабілізувалося на рівні близько 5% загального споживання енергії транспортом. Основним рідким біопаливом у країні є біодизель, енергія з якого у середньому становить 6,3% енергії спожитого дизельного палива, енергія біоетанолу в середньому становить 3,3% енергії спожитого бензину.

Частка електроенергії становить 0,9% від загального споживання енергії транспортом. Здебільшого це стосується залізничного транспорту – використання електроенергії в автомобільних транспортних засобах все ще є незначним (0,11% від загального споживання енергії на транспорті у 2019 році), але можна очікувати зростання в найближчі роки.

Транспортний сектор у Данії

Головне про ЗППЕ та особливості розвитку біоенергетики читайте на платформі SAF.

За матеріалами звіту Програми співробітництва у галузі біоенергетичних технологій Міжнародного енергетичного агентства.

Джерело: Стаття на платформі SAF “Енергетика Данії: загальне кінцеве енергоспоживання”: https://saf.org.ua/news/1524/.


Нагадаємо, що UABIO є партнером платформи сталого агробізнесу SAF від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).