Проєкт BIOMETHAVERSE (Демонстрація та ініціація виробничих інновацій у всесвіті біометану (BIOMETHAne uniVERSE) має на меті диверсифікувати технологічну основу виробництва біометану в Європі, підвищити його економічну ефективність і сприяти застосуванню технологій виробництва біометану.

З цією метою буде продемонстровано п’ять інноваційних шляхів виробництва біометану в п’яти європейських країнах: Франції, Греції, Італії, Швеції та Україні.

Проєкт BIOMETHAVERSE

Проєкт спрямований на досягнення таких цілей:

 1. Продемонструвати підвищену економічну ефективність та інноваційне виробництво біометану.
 2. Підвищити сталість виробництва біометану шляхом зменшення викидів парникових газів.
 3. Забезпечити відтворення та масштабування продемонстрованих шляхів виробництва біометану.
 4. Гарантувати вихід продемонстрованих технологій на ринок та сформувати політичні рекомендації.

Виробничі ланцюжки проєкту охоплюють один або комбінацію наступних варіантів виробництва:

 • термохімічний,
 • біохімічний,
 • електрохімічний,
 • біологічний.

Як відправна точка у чотирьох демонстраційних установках буде використано анаеробне зброджування (AD), а ще в одній — термічну газифікацію.

У демонстраційних проєктах BIOMETHAVERSE потоки СО2 від AD процесу або газифікації та інші проміжні продукти буде поєднано з відновлюваним воднем або відновлюваною електроенергією для збільшення загального виходу біометану.

Усі продемонстровані виробничі ланцюжки виходитимуть за рамки звичайних технологій, пропонуючи циркулярний підхід до використання енергії та матеріалів при одночасному зниженні загальних витрат на виробництво біометану та збільшенні обсягів його виробництва.

Вплив проєкту BIOMETHAVERSE

 • Збільшення потенціалу виробництва біометану на 66% до 2030 року.
 • Створення 294 000 екологічних (зелених) робочих місць до 2030 року.
 • Забезпечення скорочення викидів парникових газів на 113 млн тон CO2екв до 2030 року.
 • Зниження витрат на виробництво біометану на 13% – 44%.

Проєкт має власний сайт — підписуйтеся на розсилку.

Україна як учасник

Україна є одним із стратегічних партнерів проєкту та демонстраційним майданчиком. У проєкті бере участь компанія МХП Еко Енерджи на базі потужностей якої проводитимуться дослідження, а також команда Біоенергетичної асоціації України, експерти якої супроводжуватимуть проєкт. Тому і надалі роповідатимемо про перебіг та досягнення.

Біогазовий завод МХП Еко Енерджи має встановлену електричну потужність 12 МВт, виробляє біогаз з 330 т/д курячого посліду та інших сільськогосподарських відходів, виробляючи 85 000 000 кВт•год електроенергії на рік.

Конфігурація заводу складається з дванадцяти реакторів (9 основних реакторів і 3 доброжувачів) об’ємом 90 000 м3 кожен.

Також комплекс має власний біогазопровід, який транспортує біогаз до когенераційної установки, розташованої біля забійного комплексу, з метою використання тепла для подачі пари до останнього.

Завантажити брошуру проєкту

Чому біометан?

Біометан є відновлюваним і екологічно стійким замінником природного газу. Це гнучкий носій енергії та паливо, який може зберігатися та транспортуватися в межах наявної газової інфраструктури. Тому біометан має хороші можливості для сприяння досягненню кліматичних цілей та енергетичної безпеки.

Протягом останнього десятиліття виробництво біометану стабільно зростає. Загальний обсяг виробництва біометану в Європі в 2021 році склав 3,5 млрд кубометрів і, як очікується, зросте в найближчі роки, досягнувши 35 млрд кубометрів до 2030 року (Статистичний звіт EBA 2022).


Проєкт співфінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать лише автору (авторам) і не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу чи CINEA. Ні Європейський Союз, ні орган, що надає гранти, не можуть нести за них відповідальності.

Зображення: EBA (European Biogas Association).