Ділимося результатами другого засідання у межах проєкту «Програма управління знаннями для розвитку сталої біоенергетики» за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Глобального екологічного фонду (GEF).

Цей етап проєкту є дуже важливим, бо його результати мають знайти практичне застосування в багатьох освітніх напрямах, наголошує Аліна Білан, координаторка проєкту з боку ЄБРР.

Наразі 59 стейкхолдерів вже увійшли до списку зацікавлених сторін проєкту, серед яких 29 представників ЗВО України та 30 компаній/організацій сектору біоенергетики та близьких до нього. Наша команда, що складається з міжнародних та українських експертів, багато працює, щоб матеріали були максимально корисними як для науковців, так і для бізнесу та органів державної влади.

Відвідайте платформу SAF, де ми ділимося результатами засідання та планами щодо подальшої роботи.

Які питання актуалізували під час зустрічі?

Розробку матриці знань і компетенцій у спеціальностях пов’язаних з біоенергетикою. Проаналізували освітні програми ЗВО.

На думку експертів, у фахові компетенції цього стандарту мають бути інтегровані компетенції інженерного напряму сучасних систем, як наприклад, системи автоматизованого проєктування, а також приділена увага вирішенню практичних завдань, таких як інтеграція систем відновлюваної енергетики та біоенергетики в енергетичні мережі, вивчення роботи пристроїв, які керують цими системами та питань ефективності і надійності їх роботи, а також здатність проводити технічний огляд таких систем.

Окрема увага у компетентностях приділена питанням сировини, зокрема видам біопалива, способам їх заготівлі та підготовки до енергетичної конверсії.

Після аналізу проєкту освітнього стандарту за спеціальністю 145 «Відновлювані джерела енергії та біоенергетика» галузі знань 14 «Електрична інженерія» експерти проєкту відзначили його вузьку спрямованість лише на гідроенергетику та додатково енергію хвиль і припливів.

На думку експертів, проєкт стандарту варто розширити, включивши в нього і фотовольтаїку і, зокрема, біоенергетику, яка більше відповідає ресурсній специфіці нашої країни і має потенціал для створення енергетичної безпеки.

У межах проєкту експертами було підготовлено орієнтовний перелік необхідних дисциплін до відповідних освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, які представлені у циклі спеціальної (фахової) підготовки освітніх програм.

План дій зі створення/оновлення освітніх програм, пов’язаних зі спеціальностями в галузі біоенергетики.

Оновлення навчальних планів має базуватися на застосуванні сучасних біоенергетичних технологій та найкращого доступного зарубіжного досвіду.

Важливо врахувати, що запровадження декількох освітніх програм у ЗВО передбачає тривалий процес з багатьма етапами:

  • затвердження програми,
  • формування контингенту студентів під неї,
  • зарученням підтримки програми з боку держави (державні місця).

Першочерговим кроком експерти вбачають зміну освітнього стандарту «Відновлювані джерела енергії та біоенергетика», щоб включити в нього питання біоенергетики.

Надалі, цей освітній стандарт стане основою для розробки освітніх програм, які повинні будуть включати у себе його елементи. Як приклад таких програм: освітньо-професійні і освітньо-наукові програми «Відновлювані джерела енергії» та «Біоенергетичні системи», які рекомендовані для реалізації в університетах України після затвердження освітнього стандарту.

Якщо немає можливості у ЗВО щодо створення окремих програм з біоенергетики, План дій пропонує інтегрувати в освітні програми ЗВО елементи з біоенергетики.

План підготовки та впровадження тренінг-курсів з підвищення кваліфікації працівників у секторі біоенергетики.

Програма тренінгів із 30 лекцій вже сформована, визначені спікери і дати проведення. Початок тренінгів заплановано на листопад 2023 року. Лекції будуть проводитись двічі на день та будуть представлені українською мовою.

Лекції будуть розділені на три тематики:

  1. Тренінг-курс із тематики біогаз/біометан;
  2. Тренінг-курс про використання біомаси для виробництва теплової енергії та комбінованого виробництва теплової та електричної енергії;
  3. Тренінг-курс про заготівлю та постачання біомаси для енергетичних потреб.

Загалом тренінг-курси проєкту орієнтовані більше на бізнес, тому в них актуалізуються питання техніко-економічного обґрунтування, українського законодавства тощо.

Кожен курс включатиме 10 лекцій загальною тривалістю 20 академічних годин. Очікується, що сумарно за трьома напрямами курси пройдуть не менше 300 учасників. Фінальний варіант всіх відео-записів лекцій буде завантажений на спеціалізовану платформу.

Деталі дізнавайтеся на SAF.


Нагадаємо, що UABIO є партнером платформи сталого агробізнесу SAF.

SAF – це комунікаційний майданчик, який об’єднує стейкхолдерів у галузі агробізнесу та спрямований на встановлення потужних зв’язків між гравцями ринку та запровадження сталих підходів у сільському господарстві. Для цієї платформи наша команда готує перевірену фахову інформацію щодо сектору біоенергетики.