Стратегія Великобританії щодо використання біомаси до 2050 року

У серпні 2023 року Міністерство з енергетичної безпеки та Net Zero Сполученого Королівства ухвалило Стратегію використання біомаси (Biomass strategy).

Стратегія передбачає такі задачі:

  • короткострокові (це десятиріччя),
  • середньострокові (до 2035 року),
  • довгострокові (до 2050 року).

Зазначимо, що повний матеріал із ключовими даними звіту з українським перекладом доступний на платформі сталого агробізнесу SAF, у підготовці матеріалів для якої бере участь наша команда.

Уряд підтримуватиме використання сталої біомаси через ряд стимулів і вимог у секторах виробництва електроенергії, тепла та на транспорті. Стратегія декларує довгостроковий пріоритет у використанні біомаси, що генерує від’ємні викиди (наприклад, за застосування технології вловлювання та збереження CO2).

Рисунок 1. Потенційна доступність місцевої біомаси у Великобританії в майбутньому за сценаріями обмеженого (R) та амбітного (A) постачання

Стратегія Великобританії щодо використання біомаси до 2050 року

На SAF ви можете знайти таку інформацію:

  • Місце біомаси у стратегії Сполученого Королівства: внутрішні ресурси,
  • Оцінки імпорту біомаси у Великобританії до 2050 року,
  • Пріоритети використання біомаси у секторах економіки Сполученого Королівства.

Радимо прочитати, а тут залишаємо декілька цікавих тез.

Вже у 2022 році біомаса становила 8,6% в енергопостачанні Великобританії, 66% цього обсягу – біомаса з місцевих джерел, решта 34% – імпорт.

Маючи станом на 2022 рік 11% загального виробництва електроенергії з біомаси, держава розглядає суттєве збільшення використання цього відновлюваного ресурсу у майбутньому у трьох секторах енергетики: на транспорті, у виробництві тепла та у виробництві електроенергії, а також її неенергетичне використання.

Постачання ресурсів біомаси місцевого виробництва відіграватиме важливу роль у майбутній економіці Сполученого Королівства та відповідно до аналізу стратегії може становити у 2050 році від 370 ПДж за обмеженим сценарієм до 390 ПДж за амбітним сценарієм.

Рисунок 2. Потенційна доступність різної сировини біомаси у майбутньому для Великобританії з міжнародних джерел у сценаріях обмеженого та амбітного постачання

Стратегія Великобританії щодо використання біомаси до 2050 року

Однією із цілей британського уряду є сприяння переходу промисловості від викопного палива до низьковуглецевих відновлюваних альтернатив, таких як біомаса. Завдання полягає в тому, щоб підтримати цю зміну шляхом створення надійної стратегії, яка дозволить промисловості досягти мети: замінити 50 ТВт-год викопного палива відновлюваними джерелами енергії до 2035 року.

Особливий фокус буде на ефективному використанні біомаси для досягнення цієї мети за допомогою технологій видалення парникових газів (Greenhouse Gas Removal – GGR), зокрема вловлювання та зберігання вуглецю (BECCS).

У Британській стратегії енергетичної безпеки (2022) були подвоєні амбіції держави досягти до 10 ГВт потужностей із виробництва водню з низьким вмістом вуглецю до 2030 року, за умови доступності та співвідношення ціни та якості.

Крокуйте на сайт SAF та дізнавайтеся більше!

Дякуємо нашій експертці Олександрі Трибой за фаховий аналіз та переклад.


Нагадаємо, що UABIO є партнером платформи сталого агробізнесу SAF.

SAF – це комунікаційний майданчик, який об’єднує стейкхолдерів у галузі агробізнесу та спрямований на встановлення потужних зв’язків між гравцями ринку та запровадження сталих підходів у сільському господарстві. Для цієї платформи наша команда готує перевірену фахову інформацію щодо сектору біоенергетики.