Важливий, з точки зору декарбонізації енергетики ЄС, є сектор опалення та охолодження, оскільки він становить 50% від кінцевого споживання енергії усіма країнами Європейського Союзу (дані 2017 року).

Усі відновлювані джерела енергії склали 20,6% (102,2 тис. т н.е.) у балансі опалення та охолодження в ЄС-28 у 2017 році (Рис. 1). Часта ВДЕ у секторі опалення та охолодження зростає протягом останніх 13 років із темпом 0,7% на рік.

Біо-тепло склало 16,9% (88,5 тис. т н.е.) і це найбільша доля серед усіх відновлюваних джерел енергії: усі інші відновлювані (теплові насоси, сонячна теплова енергія, тепло від відходів) склали сумарно 2,6%. Скорочення викидів парникових газів за рахунок використання Біо-тепла (замість тепла від викопних палив) оцінюється приблизно в 296 млн. тонн CO2 еквівалента, що більше, ніж річні викиди парникових газів Чехії, Угорщини та Австрії – сумарно (дані 2017 р).

Тому біоенергетика (переважно зміщення викопних палив твердою біомасою) є ключовим рушієм у досягненні цілей відновлюваної енергії в секторі опалення та охолодження.

Примітка: інші невідновлювані джерела – це переважно невідновлювані відходи.

Рис. 1 Внесок різних джерел енергії в опалення та охолодження країн ЄС-28 у 2017 році (%)

Тверда біомаса на сьогодні є основною сировиною (91%) для виробництва біотепла, а біотепло є основним кінцевим продуктом використання твердої біомаси: 85% твердої біомаси використовується для виробництва біотепла (решта використовується в основному для біоелектрики) (Рис. 2). Як з екологічних, так і з економічних причин: біомаса здебільшого є побічним продуктом лісозаготівлі та деревообробної промисловості.

Рис. 2 Типи біомаси, що використовуються для виробництва Біо-тепла в ЄС-28 у 2017 році (тис. т н.е.,%)

На рівні ЄС половина тепла, виробленої з біомаси, споживається в житловому секторі (43,9 тис. т н.е.) (рис. 3). Це біотепло, включає тепло вироблене з біомаси безпосередньо в домогосподарствах, і не включає тепло централізованого теплопостачання. Наступним по обягу споживачем біотепла є промисловість (22,725 тис. т н.е.) та централізоване теплопостачання та ТЕЦ (14 690 тис. т н.е.). Доля біотепла у комерційних та комунальних установах (школи, лікарні, готелі) свідчить про наявність великої кількості малих та середніх установок, що виробляють біотепло. Інші сектора споживання біотепла: сільське господарство, риболовецьке господарство та інші галузі.

Рис. 3 Кінцеве споживання біотепла за секторами в ЄС-28 у 2000-2017 рр. (тис. т н.е.)

Споживання біотепла неухильно зростає у всіх галузях, особливо в промисловому сегменті та централізованому теплопостачанні та ТЕЦ. Коливання споживання біотепла у житловому секторі можна пояснити м’якістю зим та коливанням цін на пальне. Загальне споживання біотепла зросло на 70% з 2000 по 2017 рік, + 49% споживання біотепла в житловому секторі, + 44% у промисловості, + 229% у централізованому теплопостачанні та ТЕЦ, + 378% у секторі комерційних та комунальних установ. Це свідчить про те, що житловий сектор, промисловість, централізоване теплопостачання  та інші збільшують використання біомаси, ринок якої росте в середньому на 3,2% щороку з 2000 року.