Якість дигестату як органічного добрива визначається за чотирма основними групами показників, а саме вмістом поживних речовин, фазовим станом, стабільністю та вмістом шкідливих домішок.

Є два основні напрями управління якістю дигестату, а саме запобігання та обробка.

UABIO

Виробництво та використання дигестату як добрива вимагає управління та контролю його якості протягом усього циклу виробництва, починаючи від утворення сировини до використання дигестату як добрива. Управління якістю передбачає використання сировини з контрольованою високою якістю, попередню обробку деяких видів сировини, ретельний контроль процесу зброджування та технологічних параметрів, які впливають на якісні показники дигестату, подальшу його обробку, декларування, оптимальне зберігання та застосування як добрива.

Статтю підготував: Петро Кучерук – член експертної ради Біоенергетичної асоціації України для платформи сталого агробізнесу SAF Україна.

Читати статтю: “Управління якістю дигестату”. Петро Кучерук. Платформа сталого агробізнесу “SAF Україна”. 23 квітня 2020 р.


Нагадаємо, що Біоенергетична Асоціація України з 2019 р. є партнером платформи сталого агробізнесу SAF Україна.