Дигестат – це продукт біоконверсії органічних матеріалів у процесі метанового бродіння, в результаті чого комплексна органічна речовина розпадається до більш простих органічних сполук, мінералізованих речовин, мікробної біомаси та біогазу, що складається переважно з метану (55-70%) та вуглекислого газу (30-45%).

Типовою технологією виробництва біогазу з агросировини (гній, послід, силос кукурудзи, жом, пожнивні рештки, тощо) є метанове бродіння в біореакторах напівпроточного типу.

Читайте також:

  • які особливості дигестату;
  • про типову технологію виробництва біогазу;
  • про склад дигестату та його переваги;
  • про важливі для ґрунтів та агровиробництва характеристики, які має дигестат.

Статтю підготував: Петро Кучерук – член експертної ради Біоенергетичної асоціації України для платформи сталого агробізнесу SAF Україна.

Читати статтю: “Що таке дигестат?”. Петро Кучерук. Платформа сталого агробізнесу “SAF Україна”. 16 квітня 2020 р.


Нагадаємо, що Біоенергетична Асоціація України з 2019 р. є партнером платформи сталого агробізнесу SAF Україна.