Перше, про що ми повинні говорити, — відсутність терміну «дигестат» в українському законодавстві. Незважаючи на згадки його означення в різних формулюваннях в деяких нормативно-правових актах, конкретики немає, як і встановлених вимог до стандартизації якості дигестату чи продуктів з нього.

Проте з огляду на збільшення щорічного утворення дигестату в Україні формулювання узагальненого поняття «дигестат», що охоплювало б потоки дигестату, утвореного з усіх видів сировини рослинного та тваринного походження, сприяння вільному обігу та комерціалізації, питання стандартизації якості продуктів з дигестату просто необхідне.

На біогазових станціях у 2019 році утворилося близько 2 млн тонн дигестату

Оцінка UABIO

Що може передбачати стандартизація якості дигестату?

  • встановлення вимог щодо видів вхідної сировини;
  • категоризацію продуктів з нього за цільовим призначенням (наприклад, добриво, покращувач грунту чи ґрунтове середовище);
  • категоризацію за вмістом органічного вуглецю, біогенних елементів, агрегатним станом продуктів з дигестату, тощо;
  • встановлення лімітів концентрації окремих хімічних елементів та сполук (важких металів, стійких органічних забрудників, тощо);
  • встановлення обмежень щодо наявності патогенної мікрофлори та насіння бур’янів;
  • встановлення вимог щодо контролю технологічного циклу утворення, переміщення та зберігання дигестату і продуктів з нього.

Як це відбувається в Європі?

На загальноєвропейському рівні працює схема добровільної сертифікації компосту та дигестату ECN-QAS. Її метою є встановлення спільної основи для існуючих схем забезпечення якості в Європі та підтримка держав-членів у визначенні стандартів якості та у розробці власних схем забезпечення якості для компостів та дигестату. Про вимоги читайте на сайті

Для доступу на ринок, будь-який вид добрив в ЄС повинен відповідати вимогам Регламенту (ЄС) 2019/1009 від 5 червня 2019 року. Головною особливістю Регламенту є категоризація продуктів за функціональним призначенням (всього 20 типів, об’єднаних в 7 груп функціональних продуктів). 

Читати статтю: “Стандартизація якості та сертифікація продуктів з дигестату”. Петро Кучерук. Платформа сталого агробізнесу “SAF Україна”. 7 травня 2020 р.


Нагадаємо, що Біоенергетична Асоціація України з 2019 р. є партнером платформи сталого агробізнесу SAF Україна.