Експерти БАУ провели порівняння досягнутих обсягів заміщення природного газу біопаливом за 2010-2014 рр. та цілей Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року (НПДВЕ).

Обсяги заміщення природного газу (ПГ) за рахунок вироблених біопалив за даними офіційних енергетичних балансів України за 2010-2014 рр. наведені у таблиці, з якої видно значне зростання виробництва біопалив – у середньому на 42% на рік. При такому ж тренді зростання біоенергетики, у 2020 р. біопаливами буде заміщатися 5,38 млрд. м3/рік ПГ.

Виробництво біопалив та відходів згідно енергетичних балансів України в 2010-2014рр.

Роки
2010 2011 2012 2013 2014
тис. т н.е. 899 1580 1565 1923 2399
млрд. м3 ПГ* 1,12 1,97 1,96 2,40 3,00

Цілі НПДВЕ з 2014 по 2020 рр. перераховані у обсяги заміщення природного газу, які складаються з суми обсягів заміщення ПГ при виробництві тепла в котельних та при сумісному виробництві електроенергії (в режимі ТЕЦ). При оцінці обсягів заміщення ПГ біопаливом при виробництві електроенергії (в режимі ТЕЦ) було використано такі припущення:

  • 90% електроенергії з твердої біомаси виробляється на ТЕЦ, при цьому встановлена теплова потужність у 3 рази більше електричної;
  • коефіцієнт корисного використання встановленої теплової потужності протягом опалювального періоду складає 77,5%;
  • враховується лише ТЕЦ на твердій біомасі (ТЕЦ  на біогазі не включені до розрахунку).

Можна підсумувати, що біоенергетика впевнено розвивається, але цих темпів зростання недостатньо для досягнення цілей НПДВЕ по біомасі на 2020 р., що відповідають заміщенню 7,2 млрд. м3/рік ПГ.

Примітка:
* 1 млн. т н.е. = 1,25 млрд. м3 ПГ