Все, що потрібно знати про особливості різних видів органічних добрив.

Компости

Компост – це органічна речовина (зокрема, відходи), яка розкладалася в процесі компостування. Компост багатий поживними речовинами. Це покращувач ґрунту, добриво, джерело цінного гумусу або гумінових кислот і як природний пестицид для ґрунту. В екосистемах компост корисний для боротьби з ерозією, а також рекультивації земель, відновлення водно-болотних угідь та для покриття полігонів. Його також використовують, наприклад, у садах, ландшафтному дизайні, садівництві, міському господарстві та органічному землеробстві. 

Для приготування компостів підходить цілий спектр органічних матеріалів, а тому їх склад може бути досить різноманітним.
Наприклад, українське підприємство ПрАТ “Еко-Азот” у Черкаській області виробляє компост вологістю 32-40% на основі пташиного посліду з додаванням низинного торфу, фосфоритного борошна та деревної тріски. Заявлена оптова ціна на такий компост – 1560 грн/т (≈ 58 €/т).

У матеріалі на SAF:

 • про процес компостування;
 • його етапи;
 • шляхи його прискорення.

Вермікомпости

Вермікомпост – це продукт розкладання органічного матеріалу, отриманий за допомогою різних видів хробаків у вигляді неоднорідної суміші розкладених рослинних чи харчових відходів (за винятком м’яса, молочних продуктів, жирів чи олій), підстилкових матеріалів та вермікасту. 

У матеріалі на SAF: 

 • що таке вермікаст;
 • яку нішу на ринку займає вермікомпост.

Гранульовані добрива

Гранульовані органічні добрива часто виготовляють на основі курячого посліду або просто є гранульованою формою самого курячого посліду. Вони екологічні завдяки високотемпературній обробці, яка, у свою чергу, знешкоджує збудників інфекційних та інвазійних захворювань. 
Завдяки повній стерилізації та стабілізації гранульовані добрива на основі курячого посліду є продуктом з експортним потенціалом, що підтверджується статистичними даними щодо експорту таких добрив з України. 

У матеріалі на SAF:

 • про переваги гранульованої форми добрив;
 • ринкову нішу гранульованих добрив;
 • приклади торгових марок таких добрив.

Сапропелі та продукти на їх основі

Сапропелі – комплексні відкладення органічних (понад 15% маси) і мінеральних речовин на дні непроточних і слабопроточних відкритих водойм. До складу сапропелів входять мінеральні розчини кремнію, частки глини, вуглекислі та сірчанокислі солі, відмерлі рештки флори і залишки водяних організмів. Нагромадження сапропелів становить близько 1 мм на рік. Потужність покладів сапропелів в озерах України складає 10-12 м, а розвідані геологічні запаси – до 0,8 млрд м3. Сапропелі використовують у чистому вигляді самостійно або разом із мінеральними добривами. 

У матеріалі на SAF:

 • регіони з найбільшими покладами сапропелів в озерах льодовикового та карстового походження;
 • процес видобування сапропелів;
 • приклади торгових марок добрив на основі сапропелю.

Торф та продукти його переробки

Торф є природним матеріалом, що видобувається з торфовищ. Найбільш придатним для рослинництва є верховий сфагновий торф. Торф використовують як органічне добриво, мульчу (покриття поверхні землі навколо культурних рослин будь-якими матеріалами, що регулюють водяний і повітряний режими в верхніх шарах ґрунту), для поліпшення агрофізичних характеристик бідних на гумус піщаних, глинистих ґрунтів у городі, саду, на газонах. Торф також використовують як ко-субстрат для приготування компостів.

Окремою нішею для торфу є виробництво на його основі гуматів – рідких концентрованих добрив. Гумати – це солі гумінових кислот, які вилучають з торфу та бурого гумусового вугілля слабкими водними розчинами лугів. 

У матеріалі на SAF:

 • більше про гумати та їх роль у підвищенні врожайності;
 • процес видобування сапропелів;
 • застосування торфу відповідно до стандартів органічного землеробства.

Леонардит

Леонардит – це м’який восковий, чорний або коричневий, блискучий склоподібний мінералоїд, який легко розчиняється у лужних розчинах. Це продукт окислення лігніту, що добувається відкритим способом. 

Застосовується як покращувач ґрунтів, шляхом безпосереднього внесення або як джерело гумінової кислоти або гумат калію з нього. 

У матеріалі на SAF:

 • як використовувати леонардит і що це дає;
 • хто випускає продукти на основі леонардиту.

Органо-мінеральні добрива

Органо-мінеральні добрива (ОМД) – це окремий клас добрив, що набувають останнім часом поширення, а їх виробництво та використання вважається наступним етапом у розвитку застосування мінеральних добрив. Власне, сама назва вказує на наявність у їх складі речовин як мінерального, так і органічного походження, що на противагу традиційно використовуваним мінеральним добривам, мають екологічні, агрохімічні та економічні переваги.
Придатним для виробництва таких добрив може бути також дигестат або продукти на його основі.

У матеріалі на SAF:

 • які саме переваги ОМД;
 • що використовують як органічну речовину.

Дигестат

Дигестат придатний для використання як органічне добриво або покращувач ґрунту. Фактично будівництво кожної біогазової станції передбачає утворення дигестату. В Україні дигестат на сьогодні утворюється на 18 біогазових установках промислового масштабу, а також на малих біогазових установках. 

У матеріалі на SAF: 

 • приклад малої біогазової установки, в основу бізнес-моделі якої покладено виробництво органічного добрива на основі дигестату;
 • оцінка загального обсягу утворення сирого дигестату в Україні.

Статтю підготував: Петро Кучерук – член експертної ради Біоенергетичної асоціації України для платформи сталого агробізнесу SAF Україна.

Читати статтю: “Види органічних добрив, що виробляються в Україні, та їх ринкові ніші”. Петро Кучерук. Платформа сталого агробізнесу “SAF Україна”. 30 березня 2020 р.


Нагадаємо, що Біоенергетична Асоціація України з 2019 р. є партнером платформи сталого агробізнесу SAF Україна.