Чому легендарні українські ґрунти втрачають свій потенціал та чому біогазові установки можуть змінити це?

З огляду на те, що Україна — аграрна держава, збереження родючості ґрунтів, покращення їх структури, протидія їх виснаженню і хімічному забрудненню та ефективне використання органічних матеріалів є вкрай актуальним. Розвинений агропромисловий сектор економіки України з великою часткою сільськогосподарських земель потребує значних обсягів добрив. 

Почнемо з того, що органічне добриво — це добриво, що складається переважно з вуглецевих матеріалів рослинного та/чи тваринного походження.

Серед найбільш поширених видів: 

  • всі види гною та посліду;
  • пожнивні рештки;
  • сидерати (так звані «зелені» добрива — рослини, які вирощують для покращення структури ґрунту).

Дигестати (матеріал, який утворюється в біогазових установках) також є органічними добривами і можуть містити усі перераховані види органічних матеріалів в перетвореному вигляді.

Які переваги внесення дигестату?

Знижує потенціал ерозії ґрунту та підвищує його продуктивність за рахунок збільшення вмісту органічної речовини у ґрунті та покращення родючих властивостей. Фактично дигестат замінює промислові мінеральні добрива.

Рециклінг, або повернення, органічних матеріалів в ґрунт, у більшості випадків, є найкращим екологічним підходом, що дає змогу замикати колообіги природних поживних речовин та вуглецю. 

Органічні матеріали є:

  • цінним джерелом основних поживних речовин, які мають важливе значення для росту рослин, а значить — сталого виробництва продукції рослинництва. 
  • є цінним джерелом органічних речовин, що сприяють водонасиченню ґрунтів, полегшують механічну обробку та стійкість ґрунту до ерозії тощо.

Проте повернення органічного матеріалу в землю повинне бути контрольованим з точки зору як агротехнічного ефекту (врахування типу та стану ґрунту, культури, що вирощується тощо), так і екологічного ефекту (не повинне призводити до погіршення санітарно-епідеміологічного стану, забруднення ґрунтів та ґрунтових вод тощо). 

Читайте повну новину на платформі SAF. Більше про: 

  • що саме негативно впливає на родючість ґрунтів та які є проблеми;
  • рециклінг;
  • технології попередньої обробки органічних матеріалів, зокрема анаеробного зброджування; 
  • особливості використання дигестату.
  • умови та сценарії збільшення надходження органічних добрив в ґрунт. 

Статтю підготував: Петро Кучерук – член експертної ради Біоенергетичної асоціації України для платформи сталого агробізнесу SAF Україна.

Читати статтю: “Органічне добриво як ланка рециклінгу поживних речовин”. Петро Кучерук. Платформа сталого агробізнесу “SAF Україна”. 20 березня 2020 р.


Нагадаємо, що Біоенергетична Асоціація України з 2019 р. є партнером платформи сталого агробізнесу SAF Україна.