Крім доходу від реалізації енергії на біогазових станціях, джерелами додаткового прибутку можуть бути монетизовані екологічний та агротехнічний ефекти, а інколи і прямий дохід від продажу продуктів з дигестату.

Питання набуває все більшої актуальності через постійне погіршення стану орних земель, знаження родючості.

Новий матеріал від експерта UABIO Петра Кучерука про економічні аспекти обробки дигестату та використання продуктів з нього вже опублікований на платформі SAF.

Якщо коротко:

Економічна ефективність виробництва та використання продуктів з дигестату визначається двома основними факторами:

  • загальним вмістом в 1 т, доступністю для рослин та ринковою цінністю окремих компонентів в складі продукту (органічного вуглецю, комплексу NPK, інших макро- та мікроелементів, окремих органічних сполук);
  • приведеними витратами на виробництво, зберігання, транспортування та внесення в ґрунти 1 т продукту.

Економічна доцільність обробки дигестату з використанням різних технологій є специфічною для кожного конкретного біогазового проекту. 

Дізнайтеся, як визначити та обґрунтувати цю доцільність за посиланням на повний матеріал.

За допомогою таблиці ви можете ознайомитися з прикладом оцінки ринкової цінності дигестату з основних типів сировини, що використовується для виробництва біогазу.

Важливо:

Необхідною передумовою успішної комерціалізації продуктів з дигестату може стати залучення спеціалізованих компаній з виробництва добрив до процесу створення доданої вартості гумінових речовин та комплексу поживних макро- та мікроелементів, що містяться в дигестаті. Органічний вуглець в складі гумінових речовин є незамінним джерелом поповнення запасу гумусу у виснажених ґрунтах, а тому його вміст в дигестаті повинен суттєво доповнювати його ринкову цінність. Те ж стосується і інших важливих макро- та мікроелементів, які зазвичай містяться в дигестаті в збалансованому складі.

Що першочергово на державному рівні:

  • Запустити повноцінний ринок добрив з дигестату;
  • Забезпечити законодавче регулювання;
  • Передбачити можливі механізми фінансового заохочення виробників та споживачів таких добрив.

Читати статтю: “Економічні аспекти обробки дигестату та використання продуктів з нього”. Петро Кучерук. Платформа сталого агробізнесу “SAF Україна”. 19 травня 2020 р.


Нагадаємо, що Біоенергетична Асоціація України з 2019 р. є партнером платформи сталого агробізнесу SAF Україна.