Центр Разумкова розробив комплекс рішень для забезпечення сталого й ліквідного розвитку альтернативної енергетики в Україні, а також виконання усіх фінансових зобов’язань держави згідно з чинним законодавством перед інвесторами у секторі ВДЕ на основі пошуку оптимального компромісу між ними та Урядом із урахуванням економічних і технологічних можливостей учасників ринку електричної енергії.

Аналітичне дослідження “Комплекс рішень для сталого розвитку ВДЕ в Україні”.

Що ми маємо зараз?

Завдяки законодавчому стимулюванню шляхом встановлення “зелених” тарифів протягом 2010-2019рр., частка ВДЕ у валовому кінцевому енергоспоживанні збільшилася у 2,4 рази – з 2,9% до 7%, зокрема у секторах: в електроенергетиці з 6,5% до 8,9% (включно з великими ГЕС); у системах опалення – з 2,4% до 8%; у транспорті – з 1,1% до 2,2%.

Маємо перевиконання Національного плану на 25%, але такого показника вдалося досягнути лише за рахунок перевищення лімітів встановленої потужності сонячних електростанцій БІЛЬШЕ НІЖ У 2 РАЗИ.

Не виконані показники Нацплану із встановленої потужності вітрових та біогазових станцій – на 48% та 79%, відповідно.

Інвестиції в енергетику

Сумарний обсяг інвестицій міжнародних компаній сягає €2,5 млрд – це один із найкращих прикладів успішного залучення іноземних інвестицій в національну економіку за період незалежності України.

У результаті Україна посіла 8 місце в рейтингу інвестиційної привабливості в цьому секторі, порівняно з 63 позицією у 2018 р.

Сплата податків

За результатами 2019 р. учасниками ринку альтернативної енергетики до бюджетів усіх рівнів було сплачено 19,8 млрд грн, що УТРИЧІ БІЛЬШЕ ЗА СПЛАТУ ПОДАТКІВ ВУГІЛЬНИМ СЕКТОРОМ.

За період 2009-2019 рр. операторами установок ВДЕ до державного бюджету було сплачено 93,6 млрд грн.

Варто зазначити, що за рахунок сплати земельного податку суб’єктами ринку альтернативної енергетики, за умови розвитку сектору, надходження до бюджетів усіх рівнів неухильно зростатимуть.

У секторі ВДЕ залишаються неврегульованими:

  • процес реструктуризації “зеленого” тарифу,
  • проведення “зелених” аукціонів,
  • дефіцит коштів ДП “Гарантований покупець”.

Які виклики є на сьогодні?

Наявний стан ринку унеможливлює стабільну роботу енергосистеми й стримує виконання завдань Енергетичної стратегії України до 2035 р. в частині трансформаційного переходу від використання викопних видів палива до екологічно чистої енергії.

Економічні виклики спричинені відсутністю прозорого й конкурентного ринкового механізму розподілення коштів між учасниками ринку електроенергії та підтримки розвитку альтернативної енергетики. Проблема виникла через постійне політичне та адміністративне втручання в регуляторне законодавство.

Технологічні виклики особливо загострюються профіцитом генерації, низьким рівнем прогнозування альтернативної генерації, відсутністю чіткої відповідальності виробників ВДЕ за небаланси.

Запроваджена модель руху грошових коштів на вітчизняному ринку електроенергії призводить до втрати швидкими темпами фінансової ліквідності, невиконання зобов’язань перед інвесторами ринку альтернативної енергетики, банкрутування галузевих підприємств. Тобто вже стало абсолютно очевидно, що без суттєвої корекції діючої моделі ринку, – навіть у разі досягнення домовленостей щодо зниження “зеленого” тарифу, – розвиток ВДЕ буде неможливим унаслідок наростаючого боргів.

В умовах нового оптового ринку електроенергії залишається викликом є рішення Уряду про покладання спеціальних обов’язків на державні компанії щодо компенсації цін на електроенергію для населення (механізм ПСО). Наразі шляхом ПСО забезпечуються тарифи для домогосподарств, які є вдвічі нижчими від рівня відшкодування витрат (для забезпечення населення електроенергією).

Пропозиції Центру Разумкова

  • Уряд має продовжити вжиття заходів з метою вирішення проблем у сфері “зеленої” енергетики та виконання повною мірою зобов’язання перед інвесторами.
  • Для стабілізації сектору ВДЕ необхідно внести зміни до низки законодавчих актів, зокрема, до чинної Постанови про модель ПСО (Постанова КМУ No483 від 5 червня 2019р.) за погодженням з Секретаріатом Європейського Співтовариства, передбачивши перехід до фінансової моделі ПСО і подальше поступове її скасування.
  • Питання виплат “зеленої” генерації має вирішуватися через ДП “Гарантований покупець” за рахунок тарифу на передачу НЕК “Укренерго” згідно із Законом про ринок електроенергії. Одним із механізмів погашення державних боргів перед ВДЕ може стати розроблення механізму випуску ОВДП для реалізації на ринкових умовах.
  • Відповідно до плану Секретаріату Енергетичного Співтовариства має відбутися перехід до ринкових цін: до 30 червня 2022 р. фіксовані ціни повинні досягти рівня цін Постачальника універсальних послуг, який зараз застосовується лише для непобутових споживачів.
  • Для стабілізації сектору ВДЕ необхідні обмеження щодо введення нових потужностей СЕС в експлуатацію за “зеленим” тарифом, збільшення тарифу оператора системи передачі, приведення цін на ринку до економічно обґрунтованого рівня з одночасним запровадженням адресної монетарної допомоги вразливим категоріям споживачів.
  • Для забезпечення надійності енергосистеми необхідним є запровадження відповідальності за небаланси та забезпечення щонайменше 2 ГВт високоманеврових та близько 2 ГВт акумулюючих потужностей.