Innovative Renewable Waste Conversion Technologies

Друзі! Маємо прекрасну новину! Видано книгу, над якою наші експерти тривалий час працювали з румунськими колегами. Ми працювали над розділом 12 видання “Інноваційні відновлювані технології перетворення відходів”.

Актуалізовані питання

У книзі досліджуються інноваційні рішення щодо збільшення частки відновлюваної енергії в глобальному енергетичному балансі. Особлива увага приділяється сталим технологіям використання біомаси як джерела енергії.

Замовити видання можна на сайті видавництва Springer. Що зручно, можна придбати видання як повністю, так і окремими розділами, обравши ту інформацію, що найбільше зацікавила.

Результати

  • Здійснено аналіз того, яким чином використовуються різні види відновлюваної енергії (зокрема біопаливо, відновлювані відходи та біогаз) у загальному енергетичному балансі кількох країн.
  • Вивчено процес горіння як один із найважливіших способів перетворення біомаси в енергію.
  • Розглянуто найбільш ефективні технології спалювання в залежності від сфери застосування.
  • Детально проаналізовано можливості використання біоенергетичних ресурсів для виробництва електроенергії.
  • Закцентовано увагу на великому потенціалі використання інноваційного біопалива.
  • Розроблено детальну класифікацію наявного біопалива, що відображає взаємозв’язок між їх енергетичними властивостями та потенційним використанням на промислових об’єктах.

Автори наголошують, що поводження з відновлюваними відходами як у промисловості (відходи шкіряного виробництва та транспортної галузі), так і сільського господарства потребує економічного та екологічного підходу.

Тому у виданні актуалізуються проблеми спалювання різних відновлюваних відходів та модернізації промислових об’єктів. До того ж, ідеї та технології, представлені в цій книзі, сприяють досягненню Цілі сталого розвитку ООН «Доступна та чиста енергія».

Для кого буде корисною ця книга?

Книга є цінним інформаційним ресурсом для фахівців, які займаються діяльністю, пов’язаною зі спалюванням відновлюваної енергії, а також гарною відправною точкою для молодих дослідників.