Дізнавайтеся про первинні та вторинні методи, які дають можливість знизити забруднення на платформі SAF.

Важливо розуміти, що спалювання біомаси має відповідати критеріям сталості! Нагадаємо основні речовини-забрудники: оксиди азоту (NOx), оксид вуглецю (CO), оксиди сірки (SOx), сполуки хлору, тверді частки.

Де можуть бути проблеми?

  • Якість біопалива з агробіомаси;
  • Відхилення технічних характеристик обладнання від розрахункових;
  • Незадовільні режими експлуатації установок.

Що потрібно обов’язково врахувати на міжнародному ринку?

Екологічні характеристики обладнання, що використовується в одних країнах, можуть не відповідати стандартам в інших. Тому потрібно гарантувати забезпечення державних чи місцевих екологічних норм в конкретній країні!

Чи є відповідальність за порушення норм?

Звичайно! Експлуатація об’єктів, де викиди речовин-забрудників перевищують гранично допустимі норми, заборонена. А юридичні та фізичні особи підлягають адміністративній відповідальності за порушення законодавства й мають вносити плату за обсяг викидів забруднюючих речовин та додатково сплачувати штрафи за перевищення дозволених обсягів.

Нагадаємо, методи зі зниження рівня забрудників у продуктах згорання відповідно до екологічних вимог діляться на дві групи:

  • Первинні методи, а саме організаційно-підготовчі та режимні заходи, направлені на підготовку палива та організацію процесу спалювання в топковій камері, в тому числі конструктивні рішення котлів.
  • Вторинні методи, а саме заходи зі зменшення концентрації утворених забруднюючих речовин у димових газах, шляхом застосування спеціалізованого газоочисного обладнання.

Джерело: статтяна платформі SAF “Екологічні аспекти виробництва теплової енергії з агробіомаси”: https://saf.org.ua/news/1343/.


Нагадаємо, що UABIO є партнером платформи сталого агробізнесу SAF від Європейського банку реконструкції та розвитку.