Георгій Гелетуха, Тетяна Желєзна, Олександра Трибой. Журнал “Промислова теплотехніка”, т. 37, №4 (с. 53-60), №5 (с.58-67).

Розглянуто стан та перспективи вирощування енергетичних культур в ЄС. Представлено огляд існуючих європейських механізмів регулювання та стимулювання вирощування енергетичних культур. Проаналізовані особливості вирощування енергетичних культур. Визначені перспективні енергетичні культури для вирощування в умовах України.

Також розглянуто паливні характеристики енергетичних культур. Проаналізовано недоліки енергокультур як палива, запропоновано шляхи пом’якшення їх негативного впливу. Розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку даного сектору в Україні. Запропоновано концепцію вирощування енергетич- них культур в Україні.