Представлено результати оцінки життєвого циклу виробництва теплової енергій з тріски Salix Viminalis L. Оцінено енергетичну ефективність та скорочення викидів парникових газів. Проаналізовано вплив найбільш вагомих параметрів та визначено оптимальні співвідношення для забезпечення максимальної енергетичної ефективності та екологічної сталості.

Оцінка життєвого циклу виробництва теплової енергії з тріски Salix Viminalis L. в Україні. Трибой О.В. Журнал “Промислова теплотехніка”, 2018, т. 40, №2 (с. 56-64)