Стаття містить консолідовані результати розробки та оптимізації лабораторної піролізної установки з абляційним реактором шнекового типу продуктивністю 5 кг/год по сировині. Наведено дані серії експериментів (>60) з аналізом впливу низки вхідних параметрів на вихід пірорідини та якісні характеристики продуктів піролізу.

Більше деталей про статтю та авторів ви можете знайти тут. Повну статтю читайте за посиланням нижче:

Енергетичні та економічні показники технології швидкого піролізу в абляційному реакторі шнекового типу. Зубенко В.І., Епік О.В., Антоненко В.О., Олійник Є.М. Журнал “Промислова теплотехніка”, 2018, т. 40, №3 (с. 76-84)