В статті розглянуто:
  • Стан та перспективи розвитку птахiвництва в Украiнi
  • Якi бiоенергетичнi проекти в галузi птахiвництва успiшно реалiзованi українськими аграрними пiдприємствами?
  • Якi переваги отримує агропiдприємство від бiогазового комплексу, що працює на послiдi птахiв i вiдходах забiйного цеху?
Актуальність

Поголiв’я птахiв в останнi 5 рокiв утримується на рiвнi 83-92% вiд пiкової чисельностi, що спостерiгалася в українському птахiвництвi у 1991 році. Для порiвняння: промислове поголiв’я великої рогатої худоби за аналогiчний перiод – лише 5-6%, а свиней – 23-27% вiд показникiв того ж 1991 року.

Це свiдчить про привабливiсть напрямку птахiвництва та стабiльнiсть його розвитку в осяжнiй перспективi.

Повний текст статті:
Бiоенергетичнi проекти у птахівництві: успішні приклади. Гелетуха Г.Г., Кучерук П.П., Желєзна Т.А. “Журнал головного енергетика”, червень 2019, №6, с. (38-41).