Досягнення кліматичної нейтральності до 2050-2070 відбуватиметься із пропорційно рівним внеском:

  • ВДЕ (35%),
  • енергоефективності (30%),
  • інших заходів (35%), що сприяють скороченню викидів парникових газів (ПГ).

Відповідно до Сценарію сталого розвитку енергетики до 2050 року внесок ВДЕ у скорочення викидів ПГ становитиме 32-38% (Звіт Міжнародного енергетичного агентства за 2020 рік). Звертаємо увагу, серед ВДЕ (у всій ЕНЕРГІЇ) лідером залишатиметься біоенергетика (45-50% від всіх ВДЕ у 2050 році), інші 50% розподілятимуться рівно пропорційно між сонячною, вітровою та гідрогенерацією.

Зниження енергоспоживання в усіх секторах економіки (здебільшого у житлових будівлях) забезпечить до 30% скорочення викидів парникових газів до 2050 року.

Міжнародне енергетичне агентство

Без цього внеску ВДЕ самі по собі не зможуть до 2050 року забезпечити наявні енергетичні потреби.35% — внесок інших заходів (уловлювання вуглецю, перехід на більш екологічні види палива, комбіновані заходи, біоводень, використання поглинутого СО2 у промисловості, тощо). Ці заходи також частково пов’язані із використанням ВДЕ.

Висновок

Досягнути кліматичної нейтральності до 2050-2070 можна лише із пропорційним збалансованим застосуванням комплексу заходів, не віддаючи перевагу тому чи іншому напряму.