Громадська спілка «Біоенергетична Асоціація України» та Амбасадор відновлюваної енергії Руслана Лижичко підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю у сфері просування відновлюваної енергії.

Цілями Меморандуму про взаєморозуміння зокрема є наступні:

 1. Створення і підтримання постійних контактів та сприяння співробітництву у сфері просування відновлюваної енергії в Україні та світі. 
 2. Сприяння переходу енергетичної галузі України на відновлювані джерела, як стратегічної складової енергетичної безпеки та незалежності держави.
 3. Інтеграція України у світовий тренд та міжнародні програми переходу на відновлювані джерела енергії.
 4. Конструктивна взаємодія, співпраця та консультації з усіма державними і недержа-вними органами та організаціями, що розвивають відновлювані джерела енергії та працюють з ними.
 5. Забезпечення та моніторинг виконання законодавства, зобов’язань України за міжнародними договорами, в т.ч. сприяння виконанню зобов’язань з досягнення індикативної цілі розвитку відновлюваної енергетики в Україні в рамках членства в Енергетичному Співтоваристві.
 6. Популяризація відновлюваної енергетики.
 7.  Підвищення інформованості населення та ділових кіл про об’єктивні переваги ви-користання енергії з відновлюваних джерел.
 8. Збір, аналіз та поширення інформації про фінансову привабливість сектора відновлюваної енергетики, ефективність таких технологій, потенціал використання відновлюваних джерел, досвід і приклади розвинених країн світу.
 9. Привернення уваги до соціальної значущості проектів з відновлюваної енергетики, довгострокових позитивних ефектів використання відновлюваних джерел енергії.
 10. Сприяння підвищенню інвестиційної привабливості та збільшення кількості інвес-тиційних можливостей в секторі відновлюваної енергетики.
 11. Залучення інвесторів, фінансових та громадських організацій до співпраці та консолідації зусиль, зважаючи на необхідність подолання залежності вітчизняної енергетики від викопних видів палива, переорієнтації її на екологічно безпечну відновлювану енергетику.
 12. Забезпечення інформаційної підтримки з питань розвитку технологій, тенденцій, трендів розвитку галузі.