Щорічно приблизно 6 тис. українських полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) “приростають” на 12-15 млн т відходів, що у більшості своїй складаються з органічних залишків. Парникові гази (або біогаз), що виділяються ними в результаті ферментації, на 50-70% складаються з горючого метану, придатного для виробництва електричної або теплової енергії. Варто врахувати, що в структурі українських викидів парникових газів різними видами відходів саме тверді побутові відходи (ТПВ) займають майже 90%, і їх обсяг з 1990 р. збільшився на 25%.

За матеріалами порталу “Енергетика України”