Вітаємо усю ВДЕ-спільноту із надважливою подією — об’єднанням зусиль України та ЄС у розвитку відновлюваних газів!

Наша команда вболіває за цей напрям і натхнення працювати більше, особливо у біометановому секторі!

У планах:

 • зменшення залежності від імпорту викопного палива,
 • інтеграція ринку,
 • декарбонізація,
 • досягнення кліматичної нейтральності нашого континенту,
 • стимулювання економічного відновлення.

«Завдяки широкому потенціалу для сталого виробництва відновлюваних джерел енергії, зокрема сталого біогазу й біометану, а також водню, доречно забезпечити тісну взаємодію України з ініціативами ЄС щодо вагомого збільшення до 2030 року частки споживання відновлюваної енергії та щодо посилення механізму досягнення сталості відновлюваної енергетики, визнаючи той факт, що атомна енергетика посідає значне місце в структурі української енергетики», — ідеться у Меморандумі.

Це Партнерство сприятиме виробництву, торгівлі, транспортуванню, зберіганню та використанню відновлюваних газів, як-от біометану, водню, його похідних, а також інших синтетичних газів і газів, отриманих шляхом сталого виробництва. Залишаємо тут декілька практично важливих пунктів документа.

Ключові аспекти співробітництва:

 • Узгодження процедури сертифікації відповідно до вимог ЄС щодо імпорту біогазу, біометану, водню та інших синтетичних газів, а також стосовно підходів до повного життєвого циклу викидів ПГ, щоб забезпечити рівні умови для таких газів, вироблених у ЄС.
 • Виявлення та усунення адміністративних, технічних та регуляторних бар’єрів для виробництва, транспортування, зберігання та використання біометану, водню та інших синтетичних газів, включно з ліцензуванням, дозвільною документацією і технічними вимогами.
 • Створення передбачуваної та надійної інвестиційної структури для інвестицій у енергетику, диверсифікації та стабільності інвестицій і нових учасників ринку.
 • Створення нормативно-правових та адміністративних засад розвитку екосистем для місцевого виробництва і споживання біометану, водню та інших синтетичних газів в Україні.
 • Створення нормативно-правових та адміністративних засад розвитку конкурентних і прозорих транскордонних ринків і торгівлі, забезпечуючи відстежуваність і повне розкриття джерел.
 • Інтеграція суб’єктів господарської діяльності з України у визнану ЄС глобальну систему сертифікації, щоб забезпечити доступ до енергетичного ринку ЄС виробленим у сталий спосіб і сертифікованим газам з України.
 • Інтеграції суб’єктів господарської діяльності з України у глобальну систему відстеження ЄС для відновлюваних газів, щоб забезпечити прозорість та уникнути ризику порушень і подвійного підрахунку одиниць сталої енергії.

Крім того, сторони мають намір:

Посилити співпрацю, зокрема між регуляторами та операторами мереж і газосховищ, щоб вдосконалити планування мережі, інфраструктурних з’єднань, пріоритетних коридорів та узгодити правила щодо інфраструктури між Україною і ЄС.

Спільно працювати над інфраструктурою біометану і розробити до 2030 року водневий коридор між Україною та ЄС. Це передбачає співробітництво з визначення і виявлення проблем у системі транскордонної інфраструктури, а також з вимог щодо якості біометану й водню для транспортування і зберігання.

Оцінити обсяг і необхідні технічні коригування на основі аналізу рентабельності з метою використання українських газових сховищ і наявної інфраструктури для зберігання й транспортування для використання біометану і водню.


Друзі! Ще раз вітаємо з важливим досягненнямм енергетичного фронту!