Комплексна навчальна програма з основа виробництва біометану – підсумки онлайн-тренінгів

Протягом 17 січня-14 лютого USAID Проєкт енергетичної безпеки у співпраці з Біоенергетичною асоціацією України (UABIO) провів комплексний навчальний курс з виробництва біометану в Україні.

У цьому матеріалі ми детально розповідаємо про організаційні деталі курсу, відбір та оцінювання учасників, а також висновки нашої команди.

Навчальна програма з основ виробництва біометану в Україні була розроблена експертами Біоенергетичної асоціації України (UABIO) підтримки проєкту USAID з енергетичної безпеки (ESP).

Завантажити презентації курсу

У вересні-грудні 2023 року експерти UABIO розробили навчальні матеріали, зокрема лекційні матеріали, супровідні презентації та додаткові візуальні матеріали, тести для перевірки засвоєних знань, на підставі яких учасники отримали сертифікати, а також сформували перелік практичних кейсів та джерел інформації для подальшого поглиблення знань з теми. Загалом було підготовлено 20 лекцій, зокрема фінальну сесію запитань і відповідей.

Реєстрація учасників відбувалася через онлайн-сервіс Google Forms. Також цей інструмент був використаний для діагностичного оцінювання з метою виявлення сфер інтересів та прогалин у знаннях потенційних учасників. Реєстрація та діагностичне оцінювання розпочали у грудні 2023 року. Це допомогло визначити рівень розуміння предмета учасниками, їхні потреби, навички і вміння та скоригувати курс відповідно до реального запиту, який мають учасники.

Загалом у грудні-лютому зареєструвалися 557 зацікавлених осіб. Програма тренінгу зібрала високоосвічену та професійну аудиторію, абсолютна більшість учасників мали вищу освіту, а близько чверті – науковий ступінь.

Переважна частина слухачів представляла бізнес, серед учасників було багато студентів і викладачів, але, на жаль, представників органів влади серед учасників було небагато.

Висновки за результатами реєстрації та оцінювання

  1. Усього за грудень 2023 – лютий 2024 було зареєстровано 557 охочих взяти участь у тренінгах.
  2. Загалом потенційні учасники мали високий рівень освіти, 68% мали повну вищу освіту, 20% – ступінь доктора філософії та близько 6% мали ступінь доктора наук.
  3. Основна частина учасників – представники бізнесу (36%), викладачі вищої школи (18%), студенти (8,9%). Представники центральної та місцевої влади становили близько 5% усіх учасників.
  4. Відсоток учасників, які високо оцінили свої знання (бали 4 і 5), склав: 29% – щодо технологій анаеробного зброджування; 17% – щодо перетворення біогазу на біометан; 28% – щодо концепції дигестату.
  5. Тестові запитання показали, що 95% учасників знають, що біогаз є відновлюваним джерелом енергії, 78% розуміють, що біометан може замінити природний газ, 84% вважають, що біометан може бути інструментом пом’якшення зміни клімату, а 60% учасників до навчання знали, що біометан можна зріджувати.
  6. Учасникам було запропоновано оцінити рівень їх інтересу до 10 окремих тем, пов’язаних з виробництвом і використанням біогазу та біометану. Вони продемонстрували високий і рівномірний інтерес (70-80%) до всіх тем. Тому попередньо підготовлена програма тренінгу потребувала лише незначного удосконалення з огляду на реальні потреби учасників.
  7. Під час реєстрації учасники мали можливість сформулювати додаткові побажання та запитання. Загалом було зібрано близько 130 коментарів, запитань і пропозицій. Усі запитання та коментарі були оброблені нашою командою, а на більшість із них лектори відповіли під час фінальної сесії запитань і відповідей 14 лютого.

Протягом п’яти тижнів, із 17 січня 2023 року по 14 лютого 2024 року, було проведено п’ять навчальних сесій (всього 20 лекцій, чотири лекції протягом одного дня). Усі навчальні матеріали було розроблено як англійською, так і українською мовами. Навчальний процес проводився українською мовою із синхронним перекладом англійською у межах платформи ZOOM. Усього у тренінгах взяло участь понад 350 слухачів.

Крім того, експерти UABIO підготували контрольні домашні завдання, які були важливим додатковим інструментом оцінки ефективності курсу. Загалом після кожного лекційного дня учасники отримували домашні завдання у тестовій формі для практики. На кожен тест було отримано від 170 до 183 відповідей. Кількість учасників, які взяли участь хоча б в одному тестуванні, становить 235. У цілому учасники продемонстрували високий рівень засвоєння матеріалу – в межах 70-80 відсотків.

Статистика участі у тренінгах

Оцінка ефективності навчальної програми здійснювалася шляхом підсумкового оцінювання. Укладений тест мав на меті визначення, чого студент навчився протягом курсу. Підсумкове оцінювання містило 40 запитань і також проводилося за допомогою Google Forms. Результати фінального тесту наведено на діаграмі нижче.

Підсумковий тест тренінгів з основ біометану

Загальна кількість учасників, які пройшли тест, становить 209. Середній отриманий бал – 53,85 (80,4%). Критерієм для отримання сертифікату про успішне завершення програми є середня оцінка підсумкового тесту понад 2/3 (66,7% від максимально можливої оцінки або 45 балів). У результаті 146 зареєстрованих учасників набрали 45 або більше балів (66,7%) та отримали сертифікат.

Після завершення фінального тестування всі учасники мали можливість оцінити якість освітньої програми та надати конкретні коментарі. Результати оцінювання для кожного окремого модуля та для курсу в цілому наведено на діаграмі нижче. За результатами отриманого зворотного звʼязку у максимальні 5 балів оцінили програму 83,7% учасників (77,5% ─ 86,1% за окремі модулі), 4 бали – 13,9% (11,5% ─ 19,6% за окремі модулі) і 3 бали – лише 2,4% учасників.

Результати оцінювання отриманих знань

 USAID Проєкт енергетичної безпеки та команда Біоенергетичної асоціації України (UABIO) дякує учасникам програми за плідну роботу і цікаві дискусії!

Джерело фото: AB Holding S.p.a.