Державне агентство з енергоефективності та енергозбережання України в рамках V міжнародного бізнес-форуму презентувало проект Національного плану з відновлюваної енергетики на період до 2020 року.

Спрямований документ на досягнення 11% частки «зеленої» енергії у валовому кінцевому обсязі енергоспоживання країни.

Проект розроблений за спеціальним шаблоном Секретаріату Енергетичного Співтовариства і відповідно до вимог Директиви №2009/28/ЄС про сприяння використанню енергії з відновлюваних джерел, а також внесення зміни і заміни Директив 2001/77/ЄС і 2003/30/ЄС.

У підготовці профільних блоків взяли участь експерти проекту UNIDO/GEF, Інституту відновлюваної енергетики НАН України, Біоенергетичної асоціації України та Української вітроенергетичної асоціації.

За матеріалами “Української енергетики”.