На веб-сайті Державної служби статистики України розміщено оновлений Енергетичний баланс за 2013 рік.

В енергетичному балансі України за 2013 рік обсяг загального постачання первинної енергії становив 115,9 млн. т нафтового еквівалента (млн. тне), що на 5,4% менше, ніж у 2012 році. Постачання первинної енергії у 2013 році характеризується структурними змінами: зменшенням частки природного газу до 34,1%, атомної енергії до 18,9%, нафти до 8,5%, при одночасному зростанні частки основного за обсягом джерела енергії – вугілля – до 35,8%. Частка відновлюваних джерел енергії (гідроенергія, геотермальна, сонячна, вітрова та біопаливо) збільшилася до 2,7%.