Планом робіт БАУ на 2019-2020 рр. передбачена підготовка пропозицій для нормативно-правового акту щодо надання державної підтримки та стимулювання вирощування енергетичних культур в Україні. Наразі експертами БАУ було створено робочу групу з державної підтримки вирощування енергетичних культур, здійснено аналіз міжнародного досвіду, проведено опитування між активними учасниками ринку, що мають досвід вирощування та використання енергетичних культур по оцінці існуючих бар’єрів, структуровано відповіді опитування та проведено робочу нараду.

Робоча нарада була проведена 5 листопада з метою врахування думки учасників українського ринку та розробки реальних пропозицій для надання державної підтримки. Серед учасників: представники компаній та організацій, що мають досвід вирощування та використання енергетичних культур, зокрема ТОВ “Салікс Енерджи”, ТОВ “Югенергопромтранс”, ТОВ “Енергетична верба”, ТОВ “Екосолум”, ІБКіЦБ НААН України, ТОВ “Інтубус”. Учасники зустрічі надали власну оцінку існуючих на ринку бар’єрів та пропозиції щодо стимулювання вирощування енергетичних культур в Україні.

Зокрема, були обговорені необхідність введення в законодавство визначення терміну “енергетичні культури”, а також створення відповідного КВЕД та спрощення процедури реєстрації сортів рослин та сертифікації садивного матеріалу для сортів енергетичних культур, які вже мають відповідний сертифікат в країнах ЄС.

Також, учасники ринку погодились, що зменшення мінімального обов’язкового строку оренди сільськогосподарських земель до 7 років є суттєвим бар’єром для виробників енергетичних культур. Життєвий цикл вирощування таких культур складає більше 20 років і менший строк оренди робить такі проекти економічно невигідними. Присутні погодились із пропозицією, що строк оренди малопродуктивних і деградованих земельних ділянок с/г призначення державної та комунальної форми власності для вирощування енергетичних культур має бути не менше 20 років, а максимальний розмір орендної плати для таких ділянок під час вирощування енергетичних культур має зменшитись із 12% від нормативно-грошової оцінки зараз до 3-6%.

Серед розглянутих пропозицій щодо стимулювання вирощування енергетичних культур учасники підтримали пропозицію надання підтримки у 2-3 етапи, але після підтвердження життєздатності створеної плантації.

За результатами обговорених та погоджених питань експерти БАУ підготують пропозиції для нормативно-правового акту щодо надання державної підтримки та стимулювання вирощування енергетичних культур в Україні для передачі до Держенергоефективності України.