Традиційно, презентація Георгія Гелетухи “Стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні” – це зріз ситуації сектору біоенергетики України: поточний стан, проблеми та пропозиції.

Георгій Гелетуха:

  • Україна імпортує енергоносіїв на 10,7 млрд $/рік – це 46% від всього імпорту країни у 2017 р. Cпосіб для України бути енергонезалежною – це біоенергетика.
  • Біоенергетика – це ключовий сектор відновлюваної енергетики (ВДЕ) в Україні у 2010-2017 рр. – доля біоенергетики склала 80% від усіх ВДЕ. Останні сім рокім сектор зростає із темпом 33%/рік. Прогноз – зростання біоенергетики в Україні в понад 5 разів у 2015-2035 рр.
  • Україна експортувала в інші країни твердих біопалив в об’ємі 2,38 млн т/рік, що еквівалентно експорту 0,7 млрд мприродного газу/рік.
  • Україна живе на рівні другого покоління централізованого теплопостачання. У світі вже існує третє та четверте покоління.
  • Недооціненою в біоенергетиці України є: агробіомаса, в тому числі кукурудза; енергетичні культури (потенціал еквівалентний 8,9 млрд м3 природного газу/рік (для 2 млн га); біомаса з полезахисних та інших лісосмуг; біогаз, біометан, біоетанол та використання твердих побутових відходів для енергетичних цілей.

Детальніше про конференцію тут: www.uabioconf.org