Експерти Біоенергетичної асоціації України в складі делегації українських фахівців відвідали м. Аугсбург (Німеччина), де ознайомились із системою переробки відходів. Поїздка “Сучасні технології та концептуальні рішення для сміттєпереробної промисловості” відбулась 20-24 травня по містам Баварії в рамках програми Баварського Уряду “Bayern – fit for partnership”. Організатори: em&s та Solid waste consult Ukraine-Bavaria. Фінансування: Bayern International.

Сміття в регіоні міста Аугсбург збирається роздільно в декілька контейнерів. На переробку відходів надходить здебільшого вміст коричневого (органічні відходи) і сірого (несортований залишок) контейнерів. Вміст сірого контейнера – спалюється, вміст коричневого – зброджується для отримання біогазу. Папір, скло, пластик, упаковка знаходять інші шляхи для утилізації за допомогою приватних компаній.

Переробка відходів в Аугсбурзі – комплексне рішення для одного мільйона мешканців.

Переробка органічних та несортованих залишкових відходів організовано неприбутковою муніципальною компанією AVА, що створена в 1991 році декількома муніципалітетами, основний засновник – місто Аугсбург (280 тис. мешканців). Послугами компанії користуються близько одного мільйона мешканців на території 4880 км2.

Рис. 1 В’їзд автомобілей з відходами на територію комплексу

Рис. 2 Загрузка відходів (несортований залишок) на спалювання

Спалювання відходів

Компанія переробляє 350 000 тон/рік відходів, з них 250 000 тон/рік спалюється із генерацією теплової та електричної енергії (Рис. 3,4). Тепло подається в мережі централізованого теплопостачання, використовується на біогазовому заводі компанії, певна частина подається віддаленим споживачам за допомогою автомобільного транспорту.

Температура спалювання ТПВ не менше 850 оС. Після спалювання використовується п’ятиступеневе очищення димових газів: електрофільтри, водяні скрубери, денітрифікація, «поліцейський» фільтр з активованим вугіллям. Як наслідок, за весь час експлуатації випадки перевищення гранично допустимих концентрацій в димових газах не зафіксовано.

Після спалювання залишається 61 000 т/рік шлаку, який використовується для наповнення старих соляних шахт і в дорожньому будівництві.

Також, з шлаку попередньо відбирається 7000 т/рік металів, що приносять додатковий дохід 1 млн Євро/рік.

На підприємстві встановлено дві печі для спалювання медичних відходів (3500 т/рік). Відходи надходять на утилізацію в спеціальних герметичних контейнерах і спалюються разом з ними.

Рис. 3 Оператор крана завантажує відходи на спалювання

Рис. 4 Пульт управління спалюванням відходів

Зброджування органічних відходів для отримання біогазу

З 105 000 т/рік органічних (харчових та садово-паркових) відходів генерується біогаз і потім, після очищення і мембранного збагачення,– біометан. Біометан подається на газові заправки через розподільні газові мережі та використовується в якості моторного палива. Одержаної кількості газу достатньо для руху 3800 автомобілів з пробігом 15 000 км/рік.

Ферментація органічних відходів організована в термофільному режимі. Для цього використовується 3 реактора-витіснювача з повільним перемішуванням, об’ємом 1600 м3 кожний, що працюють паралельно (Рис. 5,6). Для нагріву реакторів використовується тепло, що отримане при спалюванні відходів. Реактори з’єднані із загальним м’яким газгольдером. Час утримання відходів в реакторі – 18-20 днів.

Рис. 5 Система загрузки до реакторів біогазової установки

Рис. 6 Загальний вигляд біогазової установки

Зброджена маса розділяється на рідку і тверду фракції. Рідка використовується в якості добрива для зрошення сільськогосподарських полів (28 000 т/рік). Тверда піддається додатковій аеробній обробці та після 20 днів стабілізації та фінального просіювання перетворюється в товарний компост (16 000 т/рік компосту) (Рис. 7).

Рис. 7 Товарний компост

Отже, в Аугсбурзі організована умовно безвідходна переробка відходів. Роздільно зібрані органічні відходи зброджують для отримання біогазу, а залишок використовують в якості добрива чи виробляють з нього товарний компост (нормативне забруднення сировини для компосту 2-3%). Несортовані залишкові відходи спалюють, а отриманий після спалювання шлак використовують для дорожнього будівництва чи у соляних шахтах, таким чином зменшуючи потребу в полігонах для захоронення.