Біогаз та біометан перебувають на перетині двох глобальних проблем сучасного життя: зростання кількості органічних відходів, що виробляються сучасними суспільствами та економіками, та негативного впливу викидів парникових газів (ПГ) на клімат.

Завдяки тому, що виробництво біогазу чи біометану передбачає перетворення органічних відходів на відновлювані джерела енергії, – це вікно у світ, у якому ресурси повторно використовуються, а попит на енергетичні послуги може бути задоволений з екологічними перевагами.

Біогаз може використовуватися як місцеве джерело енергії та тепла, а також як чисте паливо для приготування їжі (замість традиційного використання твердої біомаси у багатьох країнах, що розвиваються). Існують також потенційні вигоди: у сільськогосподарському виробництві (за використання дигестату з біогазових установок як добрива) та у сфері управління лісовими ресурсами (зменшенні вирубки лісів).

Біометан є повним аналогом природного газу, тому його можна транспортувати існуючою газовою інфраструктурою Різниця лише в одному — немає викидів парникових газів.

UABIO

Збагачений біометан (також відомий як відновлюваний природний газ) не відрізняється від природного газу, тому його можна транспортувати та використовувати таким же чином. Біометан має переваги природного газу, залишаючись при цьому вуглецево нейтральним.

Сучасні суспільства та економіки виробляють все більшу кількість органічних відходів, які можуть бути використані для отримання чистих джерел енергії.

UABIO

Обсяг сировини для сталого виробництва біогазу та біометану величезний, але сьогодні використовується лише частина цього потенціалу.

Читати далі статтю: “Огляд секторів біогазу та біометану у світі від IEA 2020”. Платформа сталого агробізнесу “SAF Україна”. 7 квітня 2020 р.


Нагадаємо, що Біоенергетична Асоціація України з 2019 р. є партнером платформи сталого агробізнесу SAF Україна.