Дуже важливий стратегічний документ “Вектори економічного розвитку до 2030 року” Уряд представив 6 листопада разом із Економічним аудитом країни. Ці два документи стануть основою для розробки «Національної економічної стратегії 2030». 

Команда UABIO, зокрема наш експерт Тетяна Желєзна, ознайомилася із запропонованими пріоритетними кроками у напрямі «Енергетика»

Загалом ми підтримуємо цей документ і пропонуємо короткий аналіз розділу «Енергетика»:

Особливо важливі напрями діяльності:

  • Зменшити вуглецевий слід паливно-енергетичного комплексу. 
  • Залучити 10 млрд доларів інвестиції у відновлювану енергетику.
  • Скоротити частку вугільної генерації.
  • Забезпечити зростання частки біомаси у виробництві теплової енергії до 30%.

За даними 2018 р., частка біомаси у виробництві теплової енергії становить близько 7%, а у 2020 р. цей показник може зрости до 10%. Заплановані Урядом 30% у 2030 р. вважаємо достатньо амбітною ціллю, що відповідає потроєнню прогнозного показника 2020 р. і добре узгоджується з планами розвитку сектору, зазначеними у Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання – 30% теплоти з альтернативних джерел енергії у 2025 р., 40% – у 2035 р.

  • Сформувати частку генерації з відновлюваних джерел енергії в загальному виробництві електроенергії на рівні 25%.

За даними 2018 р., частка біомаси у виробництві електроенергії становить близько 9%, а у 2020 р. цей показник може зрости до 11%. Заплановані Урядом 25% у 2030 р. відповідають більш, ніж подвоєнню від рівня 2020 р. 

Зауваження та пропозиції UABIO до розділу «Енергетика»

  • На рисунку, що відображає Структуру напрямку Енергетика (с. 175 Векторів економічного розвитку до 2030 року) біомаса помилково віднесена до невідновлюваних паливно-енергетичних ресурсів. Необхідно виправити цю помилку і перенести біомасу до розділу відновлювані природні ресурси, де наразі зазначені вода, сонце, вітер. Це відповідає положенням Закону України «Про альтернативні джерела енергії».
  • Вважаємо за доцільне розширити/деталізувати інформацію документу, що стосується біоенергетики, бо наразі в Векторах економічного розвитку до 2030 року термін «біомаса» зустрічається всього 2 рази, а біогаз і біометан не згадуються взагалі. 
  • Необхідно додати ціль з обсягу використання ВДЕ на транспорті. Наразі в документі є аналогічні цілі для секторів виробництва теплової енергії і електроенергії, які мають бути доповнені метою для сектору транспорту.
  • В цілому ми підтримуємо розвиток напрямку виробництва водню з використанням «зеленої» електроенергії, але не менш важливим вважаємо розвиток виробництва біометану та інших відновлюваних газів.
  • В документі зустрічаються термінологічні помилки («відновлювальні», «поновлювальні»), що потребують виправлення. У відповідності до Закону України «Про альтернативні джерела енергії», правильним терміном є відновлювані джерела енергії.