Одним із важливих напрямів діяльності Біоенергетичної асоціації України є питання виробництва та енергетичної утилізації біогазу.  

Сумарне утворення дигестату на біогазових станціях в Україні на сьогодні становить близько 2 млн т і буде зростати зі збільшенням кількості біогазових станцій в Україні.

Єдиним раціональним способом застосування дигестату є внесення його на поля для підвищення родючості ґрунтів, урожайності сільськогосподарських культур, що дозволяє скоротити споживання мінеральних добрив. Проте сам термін “дигестат біогазових установок” потребує законодавчого врегулювання. Бо загалом дигестат біогазових установок формально підпадає під вимоги ЗаконуУкраїни «Про пестициди та агрохімікати», однак не є цільовим, а лише побічним продуктом, тому не може задовольнити ці вимоги через непрогнозованість та мінливість свого складу. 

Саме тому команда UABIO розробила проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про пестициди та агрохімікати».

Проблематика питання

Незважаючи на перспективність цього напряму, за останні роки в Україні побудовано лише 25 біогазових станцій загальною потужністю близько 60 МВтел, що становить лише 21% цілі для біогазових установок, визначеної в Національному плані дій з відновлюваної енергетики до 2020 року.

Причинами уповільненого розвитку сектору є недостатній рівень фінансової підтримки, технологічні ризики, відносна складність організації та підтримки роботи біогазових станцій, що вимагає ефективного управління як вхідною сировиною для виробництва біогазу, так і дигестатом, що утворюється. 

Пропозиції UABIO

Пропонуємо запровадити поняття «дигестат біогазових установок» і скасувати законодавчої вимоги державної реєстрації дигестату біогазових установок як агрохімікату.


Детально аргументи Біоенергетичної асоціації України викладені у листі до т.в.о. Міністра енергетики України Юрія Бойка,  т.в.о. Голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Костянтина Гури, а також Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка.


Позиція UABIO підготовлена, обговорена та узгоджена членами UABIO, які генерують понад 50% всієї енергії з біомаси та біогазу в Україні.