Указом Президента України №608/2020 «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2020 року» наукова робота «Технології та обладнання для виробництва і споживання альтернативних видів палива» нагороджена державною премією у галузі науки і техніки.

Нагадаємо, 7 з 8 авторів роботи, поданої Інститутом технічної теплофізики НАН України, представляють організації, які є членами Біоенергетичної асоціації України.

Вітаємо авторів з почесною нагородою! Бажаємо наснаги, подальшого розвитку, творчих успіхів, наукових досягнень та перемог!

Авторський колектив:

 • Георгій ГЕЛЕТУХА, к.т.н., завідувач лабораторії Інституту технічної теплофізики НАН України,
 • Жанна ПЕТРОВА, д.т.н., завідувач лабораторії Інституту технічної теплофізики НАН України,
 • Дмитро КОРІНЧУК, к.т.н., провідний науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України,
 • Тетяна ЖЕЛЄЗНА, к.т.н., провідний науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України,
 • Костянтин П’ЯНИХ, д.т.н., завідувач відділу Інституту газу НАН України,
 • Леонід КРІГЕР, генеральний директор ТОВ “КОТЛОЗАВОД “КРІГЕР”,
 • Сергій САВЧУК, виконавчий директор ТОВ “КЛІАР ЕНЕРДЖІ”,
 • Анатолій ПОНІКАРЧУК, директор ТОВ «Волинь-Кальвіс».

Наша спільна мета — енергонезалежна, кліматично нейтральна Україна та 100% енергозабезпечення за рахунок ВДЕ!

UABIO

Що зроблено?

 • У цілому за період 2000-2019 рр. розроблено і впроваджено понад 5000 котлів та 6 обертових печей на біомасі.
 • Розроблено та затверджено 5 ТУ.
 • Поставлено 29 водогрійних котлів загальною потужністю 47 МВт до Великобританії та 52 котли загальною потужністю 91 МВт до Франції. Значна частина котлів також успішно експортується до республіки Білорусь та в Литву. Продана ліцензія на два патенти України на технології у В’єтнам.
 • Загальна встановлена теплова потужність впровадженого обладнання склала 2299,8 МВт.
 • Досягнуто сумарне заміщення природного газу — 4,2 млрд м3 та скорочення викидів парникових газів — 8,6 млн т СО2-екв.
 • Розрахунковий економічний ефект склав 4,813 млрд грн.
 • За рахунок біопалив в 2019 році в Україні в цілому вже заміщувалось 4,2 млрд м3 природного газу/рік (понад 13% споживання природного газу в Україні в 2019 р).

Більше інформації:

Особливості наукової роботи, реферат та презентація роботи;

Громадські слухання щодо роботи;

Інформація на сайті Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.