Член UABIO Агентство відновлюваної енергетики розпочинає реалізацію нового проєкту “Сприяння переходу України до «зеленої» енергетики” за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety.

Актуальність проєкту

Україна не залишається осторонь глобальних викликів людства, зокрема проблем зміни клімату та адаптації до цих змін. Країна є стороною Паризької кліматичної угоди та вже висловила наміри щодо впровадження принципів Європейського зеленого курсу, зокрема було представлено концепцію «зеленого» енергетичного переходу України до 2050 року. Виробництво енергії являється основним джерелом антропогенних викидів парникових газів в світі, і тому впровадженню відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), підвищенню енергоефективності та енергозбереженню повинна приділятися ключова роль.

Останнім часом в Україні спостерігається загрозлива тенденція розривання зв’язку між «зеленою» відновлюваною енергетикою, збереженням довкілля та сталим розвитком. Стимули, які були впроваджені для підтримки розвитку ВДЕ (зокрема, «зелені» тарифи), на жаль, здобули в суспільстві негативного іміджу – «як шлях збагачення олігархічних груп» та були переглянуті в 2020 р. в бік зменшення.

Боротьба зі зміною клімату, зниження викидів парникових газів та впровадження ВДЕ повинні мати суспільний запит, що унеможливить відмову України від зеленого курсу, і тому основною задачею проєкту має бути підготовка підґрунтя для такого запиту.

Зелений енергетичний перехід це, в першу чергу, стимул до модернізації, економічного розвитку та залучення інвестицій, і беззаперечні переваги його впровадження мають бути відомі широкому колу зацікавлених сторін.

Саме тому проєкт має на меті відтворення позитивного іміджу ВДЕ в Україні.

Діяльність у межах проєкту

Для створення суспільного запиту на зелений енергетичний перехід України, проєктом буде проведено розгалужену інформаційно-просвітницьку та адвокаційну компанії, спрямовані на підвищення обізнаності національних та місцевих органів влади, відповідних зацікавлених сторін та широкої громадськості про необхідність та переваги переходу до зеленої енергетики України у світлі Європейського зеленого курсу.

Важливою складової такої діяльності є привернення уваги цільової аудиторії до того, що перехід до зеленої енергетики України може суттєво сприяти відновленню національної економіки, яка постраждала від COVID-19, а також акцентування уваги на можливості досягнення енергонезалежності громадами.

Складовими інформаційно-просвітницької та адвокаційної діяльності будуть:

  • проведення шести онлайн-семінарів для широкого кола зацікавлених сторін;
  • підготовка друкованої версії брошури «Переваги зеленого енергетичного курсу для територіальних громад»;
  • Проведення круглого столу «Зелений енергетичний перехід України як складова боротьби зі зміною клімату» в рамках міжнародної конференції «Енергія з біомаси-2021».

Очікувані результати проєкту

  • Покращений імідж відновлюваної енергетики в українському суспільстві;
  • Позитивне сприйняття цільовими групами та зацікавленими сторонами переходу до зеленої енергетики України;
  • Підвищення обізнаності та розуміння необхідності та переваг переходу України до зеленої енергії широкою громадськістю у світлі Європейського зеленого курсу.

Слідкуйте за новинами проєкту з анонсами подій на нашому сайті та на сайті Агентства відновлюваної енергетики!


Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety.

Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу».