Державна служба статистики України офіційно опубліковала Енергетичний баланс України за 2020 рік (експрес-випуск).

Фіксуємо важливий тренд — розвиток сектору біоенергетики України триває. У структурі виробництва енергії з ВДЕ у 2020 році найвагомішу частку займали біопаливо та відходи – 75,4%, як і у попередні роки. Обсяг виробництва біопалив та відходів зріс на 17% і становив 4438 тис. т н.е. у 2020 році (проти 3786 тис. т н.е. у 2019 році).

Обсяг загального постачання первинної енергії з біопалив та відходів зріс на 26% і становив – 4241 тис. т н.е. у 2020 році (проти 3349 тис. т н.е. у 2019 році).

Енергетичний баланс України 2020 - біоенергетика

Постачання первинної енергії з біопалив та відходів в обсязі 4241 тис. т н.е. у 2020 році еквівалентно заміщенню близько 5,2 млрд. м3 природного газу.

Експорт біопалив становив 424 тис. т н.е. у 2020 році (у 2019 році — 442 тис. т н.е.).

У структурі виробництва електроенергії з ВДЕ 2020 році частка біопалив становила 4,3%, тоді як у 2019 році було 3,1%.

Загалом частка відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у загальному постачанні первинної енергії у 2020 році склала 6,6% (у 2019 році було 4,9%).