У порівнянні з попередньою версією зазначеного проекту Закону, автори в значній мірі врахували коментарі та пропозиції Кабінету Міністрів України, Головного науково-експертного управління Верховної Ради України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Зокрема, авторами було виключено пропозицію введення «зеленого» тарифу на електроенергію, вироблену при сумісному спалюванні біомаси з викопними паливами. Таке рішення пов’язане з можливими складнощами моніторингу та верифікації частки біомаси при її сумісному спалюванні з викопними паливами, а також з можливим негативним впливом на соціально-економічний стан вуглевидобувних регіонів України часткового заміщення вугілля біомасою.

У визначення «біомаса» було введено уточнення, що «біомасою є невикопна біологічно відновлювана речовина органічного походження, що зазнає біологічного розкладу (продукти, відходи та залишки лісового та сільського господарства (рослинництва і тваринництва), рибного господарства та технологічно пов’язаних з ними галузей промисловості), а також складова промислових або побутових відходів, що здатна до біологічного розкладу». Таким чином, було виключено будь-які ризики залучення до поняття «біомаса» викопних палив.

Додатково, з метою уникнення дублювання із Законом України «Про відходи» із даного законопроекту було вилучено визначення «побутові відходи».

Для надання можливості введення «зеленого» тарифу для електроенергії, отриманої в побутових відходів, новою версією законопроекту також пропонується уточнення визначення «альтеративні джерела енергії» в Законі України «Про альтернативні джерела енергії» із введенням поняття «побутові відходи» в таке визначення.

Введення в дію норм даного законопроекту пропонується не з 01.04.2013 року, а з 01.01.2014 року, що відповідає імовірній даті ухвалення його Верховною Радою України.

Повний текст законопроекту
Презентація, що пояснює законопроект