Публікуємо пропозиції команди Біоенеретичної асоціації України до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку функціонування реєстру біометану».

Що ми пропонуємо?

Чітко визначити підстави набуття статусу незалежного аудитора

Пропонуємо визнавати незалежними аудиторами, що мають право проводити аудит об’єктів виробництва біометану, енергоаудиторів, а також юридичних осіб, які залучають відповідних енергоаудиторів.

Гарантувати критерії сталості біометану

На нашу думку, у проєкті Порядку необхідно передбачити право виробника біометану вносити до реєстру інформацію щодо відповідності біометану критеріям сталості шляхом завантаження копії сертифікату відповідності.

Баланс конфіденційності та публічності

Пропонуємо забезпечити опублікування на сайті Реєстру:

  • інформації про всіх користувачів (найменування та контакти, вид діяльності),
  • щомісячно та щорічно – про загальний обсяг біометану, для якого сформовано гарантії походження біометану,
  • щомісячно та щорічно – про обсяг біометану, споживання якого здійснено поза межами території України.

Для забезпечення конфіденційності пропонуємо надати можливість користувачам реєстру самостійно встановлювати пароль під час першого входу до облікового запису у реєстрі.

Децентралізація повноважень реєстратора

Пропонуємо закріпити за реєстратором право формувати та анулювати гарантії походження біометану, а користувачам надати можливість самостійно здійснювати передачу та розподіл гарантій походження біометану у власних облікових записах у реєстрі.

Узгодження законодавства

Привести проєкт Порядку у відповідність до закону про біометан, зокрема:

  • уніфікувати використання термінів,
  • забезпечити відповідність інформації, що вноситься виробником для отримання гарантії походження, із інформацією, що відображається в ній.

А також забезпечити відповідність інформації, що подається для створення облікового запису у реєстрі, із інформацією, що відображається в ньому тощо.


Позиція UABIO підготовлена, обговорена та узгоджена членами UABIO, які генерують понад 50% всієї енергії з біомаси та біогазу в Україні.