Ми вже бачимо, як бізнес в усьому світі робить ставки на ВДЕ у своїх стратегіях та діяльності. Та чому варто компаніям купувати біометан?

Одна із головних причин — законодавство ЄС, яке передбачає зобов’язання країн (зокрема України, яка прагне отримати членство) або корпоративні добровільні цілі на підтримку сталого розвитку (ESG). Більше того, критерії сталості тільки посилюватимуться.

Що ми вже маємо на сьогодні?

Протокол про викиди ПГ

Протокол про викиди парникових газів встановлює стандарти (для корпорацій) щодо вимірювання та управління викидами CO2 та інших парникових газів. Це стандарт для компаній, який охоплює облік і звітність щодо 7 основних парникових газів (CO2, метан CH4, N2O, SF6 тощо).

Протокол про викиди парникових газів був затверджений у 1998 році, а в подальшому отримав статус міжнародного стандарту (перший документ виданий у 2001 році), який корпорації могли б використовувати для обліку та звітності про викиди парникових газів. Він запровадив поділ викидів, пов’язаних з діяльністю компанії, на три напрями.

Для закупівлі біометану найважливішим є прямий контроль над джерелами забруднення (наприклад, газовими котлами) (напрям 1), або контроль непрямих викидів від придбаної електроенергії або тепла (напрям 2).

Система ЄС СТВ

Це європейська система торгівлі викидами, започаткована Директивою 2003/87/EC Європейського Парламенту у 2003 році. Система регламентує тисячі забрудників і джерел викидів шкідливих речовин – у 27 країнах ЄС вона містить понад 10 тис. електростанцій і підприємств особливо важкої промисловості.

Так, важка промисловість ЄС все ще отримує кредити на квоти на викиди, щоб підтримувати свою конкурентоспроможність на світовому ринку, але поступово втрачає ці квоти, остаточне завершення цього процесу відбудеться між 2026 і 2034 роками.

Стимул купувати біометан тут мають як ТЕЦ, що використовують газ для виробництва тепла, так і промислові підприємства – споживачі газу, які щорічно купують квоти на викиди в системі EU ETS.

Навіщо купувати біометан

Національні транспортні цілі

Біометан вже використовується на транспорті у багатьох країнах Європи. FQD –Директива ЄС щодо якості палива від 1998 року, передбачає обовʼязкове збільшення рівня скорочення викидів на транспорті. Цей документ відобразився на національному законодавстві. Наприклад, чеський Закон про охорону повітря 201/2012, до якого у 2018 році внесли зміни щодо обов’язкового скорочення викидів у транспорту щонайменше на 6% з 2020 року.

Відповідно європейські країни навчилися виробляти, купувати і продавати біометан, наприклад, на станціях bioCNG. А наразі вже йде мова розширення виробництва і постачання BioLNG як логічного кроку у досягненні транспортних цілей.

Національні системи торгівлі викидами

Окрім європейської торгівлі викидами, деякі країни-члени ЄС впроваджують власні національні системи торгівлі викидами.

Прикладом може бути Австрія, де така система запрацювала рік тому. Ціна викидів CO2 тут (на даний момент) фіксована, зобов’язання має характер податку на споживання та включає, окрім транспортного сектору, також опалення будівель, промислових та енергетичних компаній, які не охоплені системою EU ETS, а також сільське господарство. Таким чином, австрійські компанії, включені до цієї національної системи, купують біометан або його гарантії походження, щоб уникнути цього акцизного податку.

Додаткові добровільні цілі

Тут мова іде переважно про корпоративні цілі – купівлю вуглецевих компенсацій на ринку в стилі «greenwashing» поступово витіснять реальні продукти, які скорочують викиди CO2, — особливо біометан.

Сьогодні компанії приділяють набагато більше уваги маркетинговим інструментам, тому екологічна відповідальність є важливим елементом побудови іміджу, а увага до біометану стрімко зростає.


Джерело: Renewable Energy Europe Biogas Trade