Звернення голови

Ми щиро раді запросити всіх, кому небайдужі проблеми біоенергетики, взяти участь у роботі ювілейної Десятої міжнародної конференції “Енергія з біомаси”, яка відбудеться в Києві 23-24 вересня 2014 року.

Економічно доцільний потенціал біомаси в Україні становить понад 30 млн. т у.п./рік, що може забезпечити до 15 % потреб країни в енергії. Реалізація цього потенціалу може призвести до заміщення близько 6 млрд. м3 природного газу на рік вже до 2020 року, скорочення викидів парникових газів на 13 млн. тСО2-екв/год і створенню близько 20 тис. нових робочих місць. Вже зараз для виробництва енергії в Україні використовується 1,6 млн.т у.п. біомаси на рік, що становить 1,2 % загального енергоспоживання.

Фактори, що сприяють розвитку біоенергетики в Україні:

  • Досить висока ціна на природний газ (268,5 $/тис. м3 на кордоні України).
  • Дія «зеленого» тарифу на електроенергію, вироблену з біомаси (мінімум 12,39 євроцентів/кВт∙год).
  • Прийняття Україною зобов’язань в рамках Енергетичного Співтовариства досягти 11% ВДЕ в структурі валового кінцевого енергоспоживання в 2020 році.
  • Розробка проекту Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 р.
  • Створення та активна діяльність Біоенергетичної асоціації України.

Фактори, які гальмують розвиток біоенергетики в Україні:

  • Законодавчі бар’єри отримання «зеленого» тарифу для біоенергетики: некоректне визначення терміну «біомаса», необгрунтовані вимоги щодо місцевої складової проектів, низький «зелений» тариф на електроенергію, вироблену з біомаси та біогазу, відсутність «зеленого» тарифу для електроенергії з ТПВ. Відсутність прогресу в розгляді законопроекту №2946 від 26.04.2013, який вирішує зазначені проблеми.
  • Планування в проекті оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2030 року мізерно малого вкладу біоенергетики.
  • Продовження практики субсидування внутрішніх цін на природний газ для населення та ЖКГ.
  • Ускладнення норм проектування і будівництва об’єктів біоенергетики, віднесення їх до 5-ої (вищої) категорії складності.

Ці та інші нагальні проблеми сектора біоенергетики України та можливі шляхи їх вирішення будуть обговорені на конференції.

Попередні конференції, проведені в 2002-2013 роках, викликали великий інтерес в Україні і за її межами. У кожній з них взяли участь близько 200 вітчизняних і зарубіжних фахівців, включаючи більше 50 учасників з країн Європи та США. Ми впевнені, що Десята конференція «Енергія з біомаси» буде не менш успішною і стане суттєвим кроком до широкої реалізації біоенергетичних проектів в Україні.

Голова оргкомітету конференції,
Георгій Гелетуха

Детальна інформація доступна на сайті конференції.