Георгій Гелетуха, Тетяна Желєзна, Петро Кучерук, Євген Олійник, Олександра Трибой. Журнал “Промислова теплотехніка”, 2015, т.37, №3 (с.65-73) (російською).

Розглянуто сучасний стан використання біомаси для виробництва енергії в Україні. Визначено основні напрямки реалізації біоенергетичного потенціалу. Проаналізовано існуючі бар’єри для розвитку біоенергетики в країні. Запропоновано комплекс заходів для подолання бар’єрів та стимулюван ня впровадження біоенергетичних технологій в Україні.

Скачати другу частину статті в pdf