Член Правління Біоенергетичної асоціації України Ростислав Марайкін увійшов до складу Громадської Ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження (ГР ДАЗВ). ГР ДАЗВ у складі 7 осіб була сформована на установчих зборах, що проходили 16 червня 2016 р. та затверджена наказом ДАЗВ від 30.06.2016 р. Діяльність Громадської ради при ДАЗВ спрямована на забезпечення відкритості у діяльності Державного агентства з управління зоною відчуження, врахування громадської думки під час підготовки та організації виконання рішень ДАЗВ.

Наказ ДАЗВ України щодо затвердження Громадської Ради
Інформаційна довідка:

Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ України) — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України.

Агентство реалізує державну політику у сферах:

  • управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення та забезпечення бар’єрної функції зони відчуження;
  • поводження з радіоактивними відходами, відпрацьованим ядерним паливом та джерелами іонізуючого випромінювання;
  • забезпечення захисту населення від джерел іонізуючого випромінювання;
  • реабілітації радіаційно забруднених територій;
  • ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
  • фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до системи ДАЗВ України;
  • зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.