Біоенергетична асоціація України звернулась до Міністра аграрної політики та продовольства України Кутового Т.В. та до Голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Савчука С.Д. щодо доповнення Державного реєстру сортів рослин розділом “Сільськогосподарські:енергетичні”, спрощення процедури введення енергетичних культур до Державного реєстру сортів рослин та створення групи “Біоенергетичні сільськогосподарські культури” у Класифікаторі видів економічної діяльності ДК 009:2010.

До Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2016 рік, занесено три сорти міскантусу і один сорт проса прутоподібного. Ці культури не використовуються в якості кормів, проте являються ідеальною сировиною для біоенергетики. Проте, енергетичне використання даних культур унеможливлюється віднесенням їх до розділу «Сільськогосподарські: кормові» внаслідок відсутності окремого розділу для енергетичних культур у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні. Тому, експерти Біоенергетичної асоціації України вважають необхідним доповнити Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, розділом «Сільськогосподарські: енергетичні».

Невиправдано довгою та складною є процедура введення енергетичних культур до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, що включає польові випробування протягом 3 років. Вважаємо, що дана процедура має бути суттєво спрощена і скорочена в часі. Однією з можливостей бачимо автоматичне введення до Державного реєстру сортів рослин енергетичних культур, які вже введені до відповідних реєстрів країн ЄС, США та Канади.

Неврегульованими також залишаються питання належності до класу і групи енергетичних культур згідно Класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010 (далі Класифікатор). Дана невизначеність має негативний вплив на стан та розвиток галузі. Потенційні споживачі на придбання посадкового матеріалу відмовляються від закладення плантацій саме по причині відсутності енергетичних культур у Класифікаторі, що у свою чергу, унеможливлює визначеність із цільовим призначенням землі під вирощування енергетичних культур.

Лист БАУ № 278 від 08.07.2016
Лист БАУ № 279 від 08.07.2016