nkrekpДо Біоенергетичної асоціації України звернулась компанія “Агробудтехнології”, м. Вінниця, для отримання експертного висновку щодо надання “зеленого тарифу” для електричної енергії, виробленої шляхом термохімічної газифікації біомаси.

На своє звернення до НКРЕКП від 07.11.2016 щодо отримання “зеленого тарифу” для переоснащеної когенераційної станції, що переводиться з природного газу на біогаз ТОВ “Агробудтехноллогії” офіційної відповіді не отримало.

Сировиною для виробництва біогазу, що спалюватиметься в когенераційних установках ТОВ “Агробудтехнології”, передбачається брикетована біомаса з відходів деревообробного виробництва (деревні брикети, деревна тріска), брикети з сільськогосподарських відходів (лушпиння соняшника тощо), органічних відходів очисних споруд.

Звернення ТОВ “Агробудтехнології” до БАУ для отримання експертного висновку

Біоенергетична асоціація України у відповідь на звернення висловлює своє бачення цього питання:

ЗУ «Про електроенергетику», стаття 171 декларує, що:

“Зелений” тариф для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біомаси, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт “зеленого” тарифу для електроенергії, виробленої з біомаси. Для цілей цього Закону біомасою вважається невикопна біологічно відновлювана речовина органічного походження, здатна до біологічного розкладу, у вигляді продуктів, відходів та залишків лісового та сільського господарства (рослинництва і тваринництва), рибного господарства і технологічно пов’язаних з ними галузей промисловості, а також складова промислових або побутових відходів, здатна до біологічного розкладу».

Закон не встановлює конкретну технологію виробництва електроенергії з біомаси, для якої встановлюється зелений тариф. Відповідно, будь-яка технологія, що виробляє електричну енергію з біомаси, підпадає під дію цього закону, в тому числі, технологія термохімічної газифікації.

Крім того, цей же закон України декларує, що:

“Зелений” тариф для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біогазу, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт “зеленого” тарифу для електроенергії, виробленої з біогазу. У цьому Законі біогазом є газ з біомаси».

Генераторний газ (чи газ термохімічної газифікації) з біомаси, про який йде мова у Вашому зверненні, підпадає під визначення «біогазу», яке дане цим законом.  Відповідно, електрична енергія вироблена з такого генераторного газу, підпадає під дію цього закону і має отримати зелений тариф, як електроенергія вироблена з біогазу.

Таким чином, НКРЕКП має дві законні підстави надати зелений тариф виробнику електроенергії з біомаси шляхом термохімічної газифікації:
–    як виробнику електричної енергії виробленої з біомаси, або;
–    як виробнику електричної енергії виробленої з біогазу.

Оскільки величина зеленого тарифу однакова для цих двох випадків, вибір НКРЕКП підстави, по якій надаватиметься зелений тариф, не вплине на величину цього тарифу.

Вважаємо, що ненадання НКРЕКП зеленого тарифу виробнику електроенергії з біомаси шляхом термохімічної газифікації є прямим порушення норм Закону України «Про електроенергетику», стаття 171.

Відповідь БАУ щодо встановлення зеленого тарифу на електроенергію вироблену шляхом термохімічної газифікації біомаси