Біоенергетична асоціація України звернулась до Віце-прем’єр-міністру України Зубко Г.Г. щодо необхідності доопрацювання Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання,  представленої на громадське обговорення 31.01.2017 р. Ознайомившись та проаналізувавши даний документ експерти БАУ погоджуються з актуальністю та необхідністю вирішення всіх проблемних питань, зазначених в Концепції. Запропонована Концепція загалом є позитивною для існуючої системи теплопостачання, оскільки передбачає, зокрема:

 • перегляд та вдосконалення тарифної політики, впровадження стимулюючого регулювання;
 • підвищення платіжної дисципліни щодо оплати за послуги централізованого опалення та постачання гарячої води;
 • вдосконалення системи розрахунків між суб’єктами в цій галузі, в тому числі щодо субсидій;
 • спрощення процедур щодо реалізації інвестиційних проектів;
 • реконструкцію та модернізацію систем теплопостачання на всіх етапах технологічного процесу;
 • покращення інформаційно-управлінського забезпечення підприємств ТКЕ та автоматизації технологічних процесів;
 • заохочення інвестицій в енергозбереження;
 • розвиток когенерації.

Крім того, передбачається збільшення частки виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії  до 30% в 2025 р. та до 40% в 2035 р., для чого передбачено посилення законодавчої підтримки цього напрямку.

Загалом підтримуючи шляхи вирішення проблем галузі, зазначені в Концепції, Біоенергетична асоціація України (БАУ) вважає одним з найбільш ефективних напрямків подальшого розвитку централізованого теплопостачання впровадження конкурентного ринку теплової енергії, розуміючи під цим перш за все розвиток конкуренції на етапі її виробництва. Приємно зазначити, що в Концепції є ряд положень, потенційно спрямованих на впровадження конкурентних відносин в галузі теплопостачання, зокрема:

 • вказано на негативний вплив системи тарифоутворення «витрати плюс» як фактору, що стримує приватне інвестування у галузь та  демотивує самі підприємства зменшувати свої витрати;
 • пропонується перехід на стимулююче тарифоутворення;
 • пропонується дозволити приватизацію джерел генерації теплової енергії;
 • пропонується розвиток конкурентного середовища та перехід на ринкові умови функціонування підприємств комунальної теплоенергетики (2019-2025 рр).

На нашу  експертів БАУ, якраз впровадження конкурентного ринку виробництва теплової енергії здатне залучити кошти приватних інвесторів принаймні в сферу теплової генерації.

Викликають занепокоєння плани стосовно «створення «дорожньої карти» щодо можливого переходу населених пунктів від системи централізованого теплопостачання до системи автономного теплопостачання або системи індивідуального (поквартирного) теплопостачання». На нашу думку, відмова від централізованого теплопостачання суттєво зменшує можливості для впровадження альтернативних та відновлюваних джерел енергії в теплопостачанні, багато з яких не можуть бути впроваджені в умовах поквартирного опалення багатоповерхових будинків (наприклад, виробництво теплової енергії з біомаси).  Це також звужує можливості застосування когенерації, розвиток якої, згідно Концепції, є одним з пріоритетів.

Загалом, відмова від централізованого опалення, особливо якщо воно вже фактично існує на певній території, потребує всебічного обґрунтування, з аналізом всіх позитивних та негативних сторін, включаючи такі моменти, як обґрунтована оцінка витрат мешканців при переході на індивідуальне опалення, вимоги надійності та безпеки обслуговування індивідуальних систем опалення та необхідні  засоби запобігання шкоди здоров’ю їх користувачів.  Слід розробити  чіткі критерії для визначення ефективності застосування централізованого та інших видів опалення. При цьому викликає сумнів справедливість застосування конкретних значень деяких критеріїв, наприклад, лінійного теплового навантаження (МВт*год/м), що застосовується у звітах деяких міжнародних консультаційних організацій. Подібний критерій міг би застосовуватись в тому випадку, якби був порахований спеціально для умов України, з урахуванням цін на енергоносії, капітальних та операційних витрат на впровадження та обслуговування тих чи інших варіантів систем теплопостачання.

Читати лист БАУ щодо доопрацювання Концепції повністю