Міжнародна Конференція “ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 2017” отримала підтримку World Bioenergy Association (WBA) та підтвердження від президента WBA Реміґіуса Лапінскаса виступити співголовою Конференції.

Всесвітня Біоенергетична Асоціація (WBA) є глобальною організацією, яка покликана підтримувати і представляти широке коло учасників сектору біоенергетики. WBA об’єднує біоенергетичні асоціації, установи, підприємства та приватні особи.

Місія WBA: Сприяти збільшенню ефективного та сталого використання біоенергетики в усьому світі та підтримувати бізнес-середовища для біоенергетики.

Сайт Конференції: www.UABioConf.org

Презентація президента Світової Біоенергетичної Асоціації Реміґіуса Лапінскаса на 12-й Міжнародній Конференції “ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ”, 20-21 вересня 2016 року –  “Ініціатива WBA щодо розробки стратегії відходу викопних палив та поширення енергії з біомаси у світі як інструменту подолання зміни клімату”.

World Bioenergy Association initiative to develop fossil fuel exit strategy and expand biomass energy worldwide as a tool to combat climate change