Рис. 1. Зростання виробництва енергії з біопалив в Україні  протягом 2010-2016 рр.20 грудня 2017 року Державна служба статистики України опублікувала Енергетичний баланс України за 2016 рік (експрес-випуск № 506/0/08.4вн-17 від 20.12.2017).

Згідно даних балансу, частка відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у загальному постачанні первинної енергії у 2016 р. склала 4,0% (у 2015 р. було 3,0%). Такий темп зростання відповідає європейським показникам річного росту сектору ВДЕ.

Як і у попередньому році, у структурі виробництва енергії з відновлюваних джерел у 2016 р. найвагомішу частку займали біопаливо та відходи – 81%.

Наведені дані показують черговий значний крок у розвитку сектору біоенергетики України. Так, обсяг «виробництва біопалив та відходів» становив 3348 тис. т н.е. у 2016 р. (проти 2606 тис. т н.е. у 2015 р.), а обсяг «загального постачання первинної енергії з біопалив та відходів» – 2832 тис. т н.е. у 2016 р. (проти 2102 тис. т н.е. у 2015 р.) (Рис. 1). Різниця між зазначеними показниками відповідає експорту біопалив – 553 тис. т н.е. у 2016 р. (539 тис. т н.е. у 2015 р.).

 Постачання первинної енергії з біопалив та відходів в обсязі 2832 тис. т н.е. еквівалентно заміщенню близько 3,5 млрд. м3 природного газу у 2016 році.

Рис. 2. Зростання виробництва енергії з біопалив в Україні протягом 2010-2016 рр., індикативні цілі НПДВЕ по виробництву теплової енергії з біомаси та  прогноз до 2020 р.45% на рік за показником «виробництво біопалив та відходів» і 35% на рік за показником «загальне постачання первинної енергії з біопалив та відходів». Треба зазначити, що врахування даних 2016 року помітно підвищило цифри по середньому темпу росту: за період 2010-2015 рр. він становив 38% на рік по «виробництву біопалив та відходів» і 26% на рік по «загальному постачанню первинної енергії з біопалив та відходів» (Рис. 2). Такі темпи розвитку вказують на високу ймовірність виконання цілей по виробництву теплової енергії з біомаси, зазначених в Національному плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року (НПДВЕ).