Сім експертів Біоенергетичної асоціації України взяли участь у виконанні проєкту TNA.

Опубліковані звіти

Аналіз бар’єрів та регулюючих механізмів. Квітень 2020 р. (англійською)

Оцінка технологічних потреб в Україні. Липень 2020 р. (англійською)


Проєкт TNA – це ряд заходів спрямованих на визначення та вибір екологічно чистих технологій з метою скорочення викидів CO(пом’якшення наслідків зміни клімату) і/або зниження уразливості до зміни клімату (адаптація). Заходи проводяться країнами з залученням громадськості. 

  • Період виконання проекту в Україні: 2018-2020 рр.
  • Координатор  проекту в Україні: Департамент з питань змін клімату та збереження озонового шару Міністерства екології та природних ресурсів України.
  • Охоплення всього проекту: 70 країн
  • Тривалість всього проекту: 2005-2020 рр
  • Бюджет: 20 млн USD
  • Виконавчий партнер: GEF через Данській технологічний інститут (UNEP DTU Partnership)

Виконаний TNA свідчить, що в країні проведено стандартизований аналіз ситуації і обрані технології заслуговують на зовнішні інвестиції з боку міжнародних організацій та країн донорів. 


Найактуальніші для використання в Україні технології

В рамках проєкту визначено пріоритетні технології скорочення викидів парникових газів в Україні у сільському господарстві та у сфері поводження з відходами. За результатами оцінювання, найактуальніші для використання в Україні технології:

– в аграрному секторі:

Виробництво біогазу з відходів тваринництва.

Виробництво і використання твердого біопалива з відходів сільського господарства.

– в секторі “Відходи”:

Збирання метану на полігонах і звалищах твердих побутових відходів (ТПВ) з виробництвом енергії.

Механіко-біологічне оброблення відходів з виробництвом біогазу (анаеробне зброджування органічної фракції ТПВ) з виробництвом енергії.

Механіко-біологічне оброблення відходів з виробництвом альтернативного палива (SRF) для цементної промисловості.

Аеробне оброблення (зброджування) осаду стічних вод.


В проєкті TNA взяли участь сім експертів UABIO:

– в аграрному секторі:

Гелетуха Георгій Георгійович, к.т.н., голова правління UABIO
Желєзна Тетяна Анатоліївна, к.т.н., член ревізійної комісії та експертної ради UABIO
Драгнєв Семен Васильович, к.т.н., член експертної ради UABIO
Епштейн Юрій Михайлович, член ревізійної комісії UABIO
Кучерук Петро Петрович, к.т.н., член експертної ради UABIO

– в секторі “Відходи”:

Гелетуха Георгій Георгійович, к.т.н., голова правління UABIO
Матвєєв Юрій Борисович, к.ф.м.н., член експертної ради UABIO, експерт проєкту TNA (сектор Відходи)
Сокол-Черніловський Сергій, член експертної ради UABIO


Вебсайт Проєкту TNA

Українська сторінка Проєкту TNA
Міжнародний сайт проєкту TNA